Đại hội thế giới về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc lần thứ XXII năm 2021

27/09/2021
Đại hội thế giới về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc lần thứ XXII do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Hiệp hội An sinh xã hội Quốc tế (ISSA), Viện Sức khỏe và Việc làm (IWH) và Trung tâm An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp Canada (CCOHS) đồng tổ chức bằng hình thức trực tuyến đã chính thức khai mạc vào ngày 20/9/2021. Đại diện Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tham dự Đại hội có TS. Nguyễn Anh Thơ, Quyền Viện trưởng và TS. Vũ Xuân Trung, Phó Viện trưởng.

Đại hội thế giới về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc lần thứ XXII diễn ra từ ngày 20/9 đến ngày 23/9/2021 tại Canada bằng hình thức trực tuyến. Chương trình đại hội gồm hơn 30 phiên họp, cùng sự góp mặt của hơn 200 chuyên gia quốc tế và nhiều sự kiện bên lề đặc biệt khác. Đại hội năm nay tập trung vào 3 chủ đề chính: Những đổi mới nhằm giải quyết những thách thức lâu dài về lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động; Những tác động của thế giới việc làm đang thay đổi đối với an toàn vệ sinh lao động và Thúc đẩy văn hóa phòng ngừa. Với khẩu hiệu “Phòng ngừa trong kỷ nguyên kết nối: các giải pháp mang tính toàn cầu để đạt được sự an toàn và sức khỏe cho mọi người lao động”, Đại hội thế giới lần thứ XXII thực sự là một diễn đàn khoa học quốc tế nhằm trao đổi tầm nhìn, kinh nghiệm và kiến thức, từ đó đưa ra những ý tưởng mới cho cách thức tiếp cận thực tế và các giải pháp hiệu quả lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động.

Bích Hà

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)