An toàn lao động với Máy ép khuôn nhựa

14/07/2017
Mục đích của dự án nghiên cứu này là nghiên cứu sự an toàn của người lao động sử dụng máy ép khuôn nhựa và các thiết bị ngoại vi.

Những rủi ro liên quan đến sự tác động giữa máy ép khuôn nhựa và những thiết bị ngoại vi của chúng (ví dụ: robot, băng truyền) không được mọi người biết đến trong nhóm ngành công nghiệp này và những rủi ro này có thể dẫn đến tai nạn lao động chết người. Mục đích của dự án nghiên cứu này là nghiên cứu sự an toàn của người lao động sử dụng máy ép khuôn nhựa và các thiết bị ngoại vi. Mục tiêu của nó là đánh giá sự an toàn của người lao động làm việc trong khu vực đúc khuôn của loại máy ép nhựa, bằng cách xác định các rủi ro và đánh giá các biện pháp giảm thiểu rủi ro trong quá trình bảo trì và sản xuất.

Dựa trên việc phân tích các báo cáo về tai nạn và sự can thiệp của Ủy ban sức khỏe và làm việc an toàn (Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail – CSST), và thông qua việc tham khảo các tiêu chuẩn và hướng dẫn về vấn đề này đã giúp cung cấp nhận thức về những rủi ro mà người sử dụng các loại máy móc này phải tiếp xúc. Những tài liệu này cung cấp các kiến thức cập nhật về những phương pháp thực tiễn giảm thiểu rủi ro tốt nhất hiện nay. Bên cạnh đó, một cuộc khảo sát tám nhà máy đã được tiến hành để có thể quan sát người lao động làm việc trong quá trình bảo trì và sản xuất.  Công việc bảo trì máy đúc khuôn nhựa được quan sát thấy bao gồm: đánh bóng khuôn và làm sạch khuôn. Công việc trong quá trình sản xuất bao gồm cài đặt các thông số, thay  khuôn, kiểm tra quy trình sản xuất và kiểm tra quy trình vận hành (sản xuất các bộ phận hợp thành khuôn).

Những rủi ro đáng lưu ý trong nhà máy và các biện pháp giảm thiểu rủi ro quan sát thấy được đã được lưu vào trong tài liệu. Việc phân tích các biện pháp giảm thiểu rủi ro quan sát được đã xác định được những điểm mạnh, cũng như các khía cạnh cần cải thiện. Những quan sát này cũng cho phép mô tả các hoạt động can thiệp của người lao động để đảm bảo sự an toan của họ trong quá trình bảo trì và sản xuất ở khu vực khuôn của các loại máy đúc khuôn. Ba biện pháp giảm thiểu rủi ro đặc trưng đã được xác định:

- Sử dụng quy trình “khóa cách li an toàn từng phần”: một ổ khóa được sử dụng cho bản điều khiển hoặc một vật chắn để tránh sự khởi động từ một bên thứ ba;

- Sử dụng các chức năng an toàn: người lao động được tin cậy hoàn toàn trong việc kiểm soát hệ thống điều khiển của máy đúc và các thiết bị ngoại vi để đảm bảo sự an toàn của chúng. Để đi vào khu vực ép khuôn, họ mở khóa hoặc bộ phận che chắn khóa di động, sử dụng các sàn cảm biến áp suất để phát hiện bất kỳ sự xuất hiện nào trong khu vực ép khuôn, và sử dụng các chức năng dừng khẩn cấp;

- Kiểm tra: Trước khi vào khu vực ép khuôn, họ xác minh rằng các phương tiện bảo vệ được cài đặt trên máy hoạt động bình thường, và trước khi sử dụng thiết bị nâng để xử lý khuôn, họ kiểm tra tình trạng của thiết bị nâng.

Báo cáo: Máy ép khuôn nhựa - An toàn trong quá trình sản xuất và bảo trì (bản tiếng Anh-Full)

Biên dịch: Việt Thắng

(Nguồn tin: irsst.qc.ca)