Nghị quyết Hội nghị lần thứ X Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XII

13/01/2022
Ngày 11-12 tháng 1 năm 2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XII) tổ chức Hội nghị lần thứ mười. Hội nghị vui mừng được đón đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương cùng dự, chỉ đạo hội nghị.


Các Uỷ viên Ban Chấp hành tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XII). Ảnh: Lâm Thảo

Sau khi nghe báo cáo các tờ trình, ý kiến phát biểu thảo luận, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XII) quyết nghị:

1. Thông qua các nội dung:

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

1.2. Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp năm 2021 và chương trình công tác năm 2022.

1.3. Báo cáo kết quả 02 năm triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID - 19 của các cấp công đoàn.

1.4. Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII về đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

1.5. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 7b/NQ-TLĐ ngày 21/01/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Công tác tài chính trong tình hình mới”.

1.6. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 7c/NQ-BCH ngày 25/2/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”.

1.7. Báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết số 9b/NQ-BCH  ngày 23/8/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới”; 

2. Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN thống nhất ban hành:

- Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII về công tác Đối ngoại của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

- Kết luận của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 7b/NQ-TLĐ ngày 21/01/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Công tác tài chính trong tình hình mới”. 

- Kết luận của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII về tiếp thục thực hiện Nghị quyết số 7c/NQ-BCH ngày 25/2/2016 của Ban Chấp hành TLĐ về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”.

- Kết luận của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 9b/NQ-BCH ngày 23/8/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới”.

3. Về việc ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn; quyết định số 1764/QĐ-TLĐ ngày 28/12/2020 về việc sửa đổi bổ sung một số quy định về tài chính công đoàn.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn thống nhất về sự cần thiết phải ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn; quyết định số 1764/QĐ-TLĐ ngày 28/12/2020 về việc sửa đổi bổ sung một số quy định về tài chính công đoàn. 

Trong đó thống nhất phân chia ngay số dư tài chính tích lũy công đoàn đến ngày 31/12/2021 để đảm bảo thực hiện chuyển sổ kế toán và hạch toán kế toán ngay từ đầu năm 2022. Tỉ lệ phân chia như dự thảo: Quỹ đầu tư cơ sở vật chất 20%, Quỹ hoạt động thường xuyên 50%, Quỹ bảo vệ người lao động 30% để đảm bảo nguồn lực cho hoạt động bảo vệ người lao động. 

Thống nhất thực hiện điều tiết tài chính công đoàn trong toàn hệ thống theo qui định của Luật Công đoàn và Nghị định 191.

Giao Đoàn Chủ tịch ghi nhận các ý kiến của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành để nghiên cứu tiếp thu, chỉ đạo hoàn thiện quy định để báo cáo Ban Chấp hành thông qua vào kỳ họp lần thứ XI vào giữa năm 2022.

Giao Đoàn Chủ tịch có văn bản dừng thực hiện những nội dung tại Quyết định 1908 không còn phù hợp với quy định của pháp luật.

 4. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đồng ý về việc thôi tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với 13 đồng chí và thôi tham gia Ủy ban kiểm tra đối với 4 đồng chí do chuyển công tác khác không là cán bộ công đoàn chuyên trách và nghỉ hưu, thôi công tác quản lý theo quy định của Điều lệ. 

5. Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN đã bầu bổ sung 18 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành; 3 đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch; 2 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 6. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã bầu đồng chí Thái Thu Xương, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN giữ chức Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước phát huy kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, ra sức thi đua lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2022, Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. 

Thay mặt Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang ký ban hành Nghị quyết. 

Hà Anh - Bảo Hân

(Nguồn tin: laodong.vn)