Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 7C/NQ-BCH về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”

02/03/2022
Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-BCH ngày 25 tháng 02 năm 2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động” (Nghị quyết 7c), đã có 37.628 doanh nghiệp có CĐCS thực hiện bữa ăn ca cho NLĐ với 5.290.834 NLĐ được hỗ trợ bữa ăn ca.

Ngay khi Nghị quyết 7c được ban hành, 100% Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng Công ty đã xây dựng, ban hành các Nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cũng như văn bản chỉ đạo các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS triển khai thực hiện Nghị quyết 7c.

Để đảm bảo được các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra của Nghị quyết 7c, hàng năm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN ) đã giao chỉ tiêu và các địa phương, đơn vị đã chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS đối thoại, thương lượng để điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca lên bằng hoặc cao hơn 15.000đ.

Cùng với đó, quá trình tham gia sửa đổi Bộ luật Lao động 2019, Tổng LĐLĐVN đã đề xuất quy định bữa ăn ca là nội dung bắt buộc NSDLĐ phải thực hiện. Tuy Bộ luật Lao động chưa luật hóa chính thức trách nhiệm của NSDLĐ thực hiện bữa ăn ca cho NLĐ nhưng cũng đã quy định bữa ăn ca là một nội dung thương lượng tập thể.

Các cấp công đoàn đã tăng cường tuyên truyền với các hình thức như: phối hợp với đài phát thanh, truyền hình, báo chí, phát trên mạng xã hội các chuyên mục, phóng sự về an toàn thực phẩm, bữa ăn ca, giới thiệu các gương điển hình thực hiện tốt bữa ăn ca, phát hành tờ rơi, tờ gấp; tư vấn lưu động, tọa đàm tại các khu công nghiệp và các doanh nghiệp có đông lao động.

Hàng năm, nhân “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”, các địa phương, đơn vị đều đưa nội dung khảo sát, kiểm tra các bếp ăn tập thể tại các doanh nghiệp là hoạt động chính, tổ chức hội nghị tọa đàm “Chất lượng bữa ăn ca và giải pháp của tổ chức công đoàn”.

Các CĐCS đã chủ động phối hợp với doanh nghiệp đối thoại và tổ chức bếp ăn tập thể đảm bảo chất lượng, tham gia giám sát quy trình mua, chế biến thực phẩm, kiểm tra nguồn gốc xuất xứ; khám sức khỏe định kỳ đối với NLĐ làm công tác phục vụ tại bếp…

Công tác thương lượng tập thể về nội dung bữa ăn ca được quan tâm, thực hiện. Đối với cơ sở, đề xuất nội dung thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể với giá trị bữa ăn ca tối thiểu từ 15.000 đồng trở lên; không tính chi phí nhân công, vận chuyển, chất đốt…. trong giá trị bữa ăn ca; công đoàn đứng ra tổ chức, quản lý, giám sát bữa ăn ca.

100% các bản thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) nhóm doanh nghiệp đều có nội dung bữa ăn ca của NLĐ và giá trị tối thiểu từ 15.000 đồng trở lên; TƯLĐTT ngành Dệt may Việt Nam lần thứ 5 được ký kết trong năm 2021 với nội dung bữa ăn ca tăng 2.000 đồng (giá trị bữa ăn chỉ tính chi phí thực phẩm, không tính các chi phí khác).

Việc tổ chức bữa ăn ca đã có nhiều mô hình hay, thiết thực, mang lại hiệu quả như: đảm bảo khẩu phần ăn có món mặn, món canh và món tráng miềng; quan tâm đến NLĐ ăn chay; hỗ trợ thêm bữa ăn trong ngày làm việc; thành lập Hội đồng Căng tin để giám sát, kiểm tra, tư vấn thực đơn hàng ngày…

Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết 7c, đã có 37.628 doanh nghiệp có CĐCS thực hiện bữa ăn ca cho NLĐ, đạt tỷ lệ 81,56% tổng số doanh nghiệp đã thành lập CĐCS với 5.290.834 NLĐ được hỗ trợ bữa ăn ca. Có 35.202 doanh nghiệp thực hiện giá trị bữa ăn ca từ 15.000 đồng trở lên, đạt 93,55%. Giá trị bữa ăn ca phổ biến tại các doanh nghiệp từ 16.000 đồng – 20.000 đồng/suất ăn.

Cùng với đó, số lượng các bản TƯLĐTT có nội dung bữa ăn ca của NLĐ cũng tăng lên đáng kể. Đến nay, đã có 21.457 bản TƯLĐTT được ký kết có nội dung bữa ăn ca, chiếm 57,07% tổng số bản TƯLĐTT đã ký kết, trong đó 94,03% các bản TƯLĐTT có giá trị bữa ăn ca từ 15.000 đồng trở lên.

Nhìn chung, 05 năm qua, các cấp công đoàn đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết 7c và đạt kết quả quan trọng. Công tác chỉ đạo triển khai khá bài bản. Nhận thức và hành động của NSDLĐ, NLĐ và của tổ chức công đoàn về nâng cao chất lượng bữa ăn ca có chuyển biến tích cực. Số lượng doanh nghiệp tổ chức bữa ăn ca và số NLĐ được thụ hưởng ngày càng tăng. Các hình thức đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT có nội dung về bữa ăn ca của NLĐ được quan tâm thực hiện ngày càng thiết thực, hiệu quả. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, giải pháp thiết thực, hiệu quả của tổ chức công đoàn hỗ trợ, tham gia tổ chức bữa ăn ca của NLĐ giúp bữa ăn ca được nâng lên về chất lượng, đảm bảo sức khỏe, tái tạo sức lao động của NLĐ, góp phần quan trọng nâng cao năng suất lao động, vị thế, hình ảnh của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Trong thời gian tới, cùng với việc Chính phủ đang tích cực chuyển đổi sang nền kinh tế số, quá trình phát triển kinh tế thị trường tiếp tục diễn ra mạnh mẽ; những cơ hội, thách thức của Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; dịch bệnh Covid-19 sẽ tiếp tục kéo dài, diễn biến khó lượng sẽ tác động sâu sắc đến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, thu nhập, việc làm của NLĐ, phương thức tổ chức các hoạt động của các cấp công đoàn; việc cho phép thành lập tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp sẽ tạo sức ép lớn đối với Công đoàn Việt Nam… Trong bối cảnh đó, để đảm bảo tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 7c, các cấp công đoàn cần tiếp tục bổ sung một số giải pháp, điều chỉnh giá trị bữa ăn tối thiểu khi các cấp công đoàn đề xuất, đối thoại hoặc thương lượng tập thể. Các viện nghiên cứu của tổ chức công đoàn và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu làm căn cứ đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét, quy định trách nhiệm của NSDLĐ phải tổ chức hoặc có hình thức hỗ trợ bữa ăn ca phù hợp cho NLĐ; ban hành định mức bữa ăn ca đối với NLĐ nói chung và với một số ngành nghề, công việc nói riêng làm căn cứ tổ chức và hỗ trợ bữa ăn ca của NLĐ. Tăng cường hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn CĐCS chủ động đề xuất, tham gia đối thoại và thương lượng, ký kết TƯLĐTT nói chung, nội dung bữa ăn ca nói riêng; phát huy hiệu quả cơ sở dữ liệu Phần mềm Thư viện TƯLĐTT để chia sẻ thông tin, các bản TƯLĐTT có nội dung về bữa ăn ca của NLĐ.

Xuân Đài

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)