Họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: "Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm tổng vi sinh vật (nấm mốc và vi khuẩn) có hại và đề xuất dự thảo tiêu chuẩn giới hạn cho phép trong môi trường lao động công nghiệp"

29/12/2021
Sáng 29/12/2021, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm tổng vi sinh vật (nấm mốc và vi khuẩn) có hại và đề xuất dự thảo tiêu chuẩn giới hạn cho phép trong môi trường lao động công nghiệp" do ThS. Vũ Duy Thanh – Trạm Quan trắc và Phân tích Môi trường làm chủ nhiệm. Hội đồng gồm có 5 thành viên do TS. Vũ Xuân Trung - Phó Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động làm Chủ tịch Hội đồng.

Tại buổi họp, ThS. Vũ Duy Thanh đã thay mặt nhóm thực hiện trình bày tóm tắt nhiệm vụ với mục tiêu nghiên cứu: (1) Đánh giá được hiện trạng ô nhiễm tổng vi sinh vật (nấm mốc và vi khuẩn) có hại trong môi trường lao động công nghiệp; (2) Đề xuất được dự thảo tiêu chuẩn giới hạn cho phép tổng vi sinh vật (nấm mốc và vi khuẩn) có hại trong môi trường lao động công nghiệp.

Để đạt được hai mục tiêu trên nhóm nghiên cứu đã thực hiện những nội dung chính sau: (1) Tổng quan tác động của tổng nấm mốc và tổng vi khuẩn có hại đến sức khỏe con người; (2) Tổng quan tình hình tiêu chuẩn hóa các quy định liên quan đến giới hạn cho phép tổng vi sinh vật (nấm mốc và vi khuẩn) có hại trong môi trường nói chung và trong môi trường lao động công nghiệp nói riêng; (3) Lựa chọn, điều tra, khảo sát đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường lao động do tổng vi sinh vật (nấm mốc và vi khuẩn) có hại ở ngành chế biến lương thực, thực phẩm, ngành dệt may, ngành công nghiệp môi trường; (4) Phân lập và định danh các vi sinh vật (nấm mốc và vi khuẩn) có hại trong môi trường lao động công nghiệp các ngành chế biến lương thực, thực phẩm, ngành dệt may, ngành công nghiệp môi trường; (5) Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn giới hạn tổng vi sinh vật (nấm mốc và vi khuẩn) có hại trong môi trường lao động công nghiệp.

Từ đó, đề tài đã có bốn sản phẩm là: (1) Báo cáo đánh giá hiện trạng ô nhiễm tổng nấm mốc và tổng vi sinh vật có hại trong môi trường lao động một số ngành sản xuất công nghiệp; (2) Báo cáo tổng quan về tình hình tiêu chuẩn hóa giới hạn cho phép tổng vi sinh vật có hại và tổng nấm mốc trong môi trường nói chung và môi trường công nghiệp nói riêng; (3) Dự thảo tiêu chuẩn giới hạn cho phép tổng nấm mốc và tổng vi sinh vật có hại trong môi trường lao động công nghiệp; (4) 02 bài báo được đăng trên tạp chí chuyên ngành.


Toàn cảnh buổi họp Hội đồng tự đánh giá kết quả

Sau khi nghe ThS. Vũ Duy Thanh thay mặt nhóm thực hiện trình bày báo cáo tóm tắt, Hội đồng tư vấn đã có nhiều trao đổi, nhận xét, góp ý. Tổng hợp các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, TS. Vũ Xuân Trung thay mặt Hội đồng kết luận những nội dung cần điều chỉnh bổ sung nhằm hoàn thiện báo cáo:

- Cần chỉnh sửa lại hình thức bản báo cáo: Thống nhất từ viết tắt, chú thích hình ảnh cần rõ ràng, rà soát chỉnh sửa lại các lỗi chính tả…

- Phần Tổng quan: cần cấu trúc lại thứ tự cho mạch lạc, dễ hiểu và đúng với mục tiêu của đề tài, bổ sung thêm một số ngành nghề có liên quan, tổng quan các phương pháp và giới hạn cũng như tổng quan về các loại nấm mốc thường xuất hiện trong những ngành nghề này

- Phần Phương pháp nghiên cứu: bổ sung cụ thể hơn phần mô tả đối tượng, địa điểm lấy mẫu. Cần trình bày rõ thêm các phương pháp theo tiêu chuẩn quốc tế đã được sử dụng và cấu trúc lại theo báo cáo chuyên ngành. Phần đánh giá hiện trạng ô nhiễm nên viết ngắn gọn, tổng hợp, còn số liệu thô nên đưa vào phụ lục riêng…

- Phần Kết quả nghiên cứu: Tổng hợp các số liệu để làm rõ được các vấn đề cần đề xuất trong dự thảo tiêu chuẩn

Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN nhất trí cho nghiệm thu nhiệm vụ trên cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo theo các góp ý của Hội đồng.

NKT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)