Họp Hội đồng KH&CN tư vấn, tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng tiếp xúc nghề nghiệp với nhóm chất Glycol Ethers trong môi trường không khí tại Việt Nam và đề xuất giải pháp giảm thiểu”.

23/06/2022
Sáng ngày 22/06/2022, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp Hội đồng KH&CN tư vấn, tuyển chọn cá nhân và tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp Tổng Liên Đoàn bắt đầu thực hiện từ 2023: “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng tiếp xúc nghề nghiệp với nhóm chất Glycol Ethers trong môi trường không khí tại Việt Nam và đề xuất giải pháp giảm thiểu”.

Hội đồng tư vấn tuyển chọn cá nhân và tổ chức chủ trì nhiệm vụ gồm có 7 thành viên do GS.TS Lê Vân Trình – Chủ tịch Hội KHKT An toàn Vệ sinh Lao động Việt Nam làm Chủ tịch.

Glycol ethers là một nhóm chất dựa trên các ethers alkyl của ethylene glycol hoặc propylene glycol. Glycol Ethers dãy E thường được tìm thấy trong dược phẩm, kem chống nắng, mỹ phẩm mực in, thuốc nhuộm và sơn gốc nước…, còn Glycol Ethers dãy P được sử dụng trong chất tẩy nhờn, chất tẩy rửa, sơn phun và chất kết dính… Ngoài ra, Glycol ethers cũng được sử dụng trong sản xuất in bảng mạch điện tử,  một chất trung gian trong sản xuất hóa chất dẻo, sử dụng trong nhiếp ảnh và nhuộm ứng dụng, trong các ứng dụng dung môi cho lớp phủ bề mặt…

Các độc tính của glycol ethers bao gồm độc cấp tính và độc mãn tính. Một số nghiên cứu cũng đã chỉ ra glycol ethers gây ảnh hưởng hệ thần kinh trung ương (là đặc tính chung của các dung môi). Khi tiếp xúc ở mức độ nhẹ, có thể gây ra kích ứng mắt, kích ứng đường hô hấp, kích ứng da. Khi tiếp xúc với mức độ nặng thì có thể gây ra kích ứng niêm mạc, sung huyết phổi, hôn mê, tổn thương gan, thậm chí gây chết nếu nuốt phải ở liều lượng 3g/kg cơ thể. Các độc tính mãn tính được quan tâm nhiều hơn đặc biệt đối với nhóm ngành nghề lao động do thời gian tiếp xúc dài, thường xuyên. Các nghiên cứu độc học chỉ ra các ảnh hưởng liên quan đến sinh sản và ảnh hưởng tủy xương, gây thiếu máu… Hít thở được đánh giá là con đường tiếp xúc chính trong hoạt động nghề nghiệp.

Ở Việt Nam, có nhiều ngành công nghiệp có tiềm năng sử dụng glycol ethers ở mức lớn, điển hình như công nghiệp in có trên 2000 doanh nghiệp, sự phát triển của ngành công nghiệp điện tử trong những năm gần đây …Các quy định, hướng dẫn về ngưỡng giới hạn glycol ethers trong môi trường lao động tại VN chưa có, cũng như chỉ số giám sát sinh học của glycol ethers cũng chưa được ban hành. Bên cạnh đó, các nghiên cứu về tiếp xúc glycol ethers trong môi trường lao động tại Việt Nam hầu như chưa có.


ThS. Thái Hà Vinh thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày thuyết minh đề cương nhiệm vụ

Nhiệm vụ “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng tiếp xúc nghề nghiệp với nhóm chất Glycol Ethers trong môi trường không khí tại Việt Nam và đề xuất giải pháp giảm thiểu” với nội dung như sau:

Nhiệm vụ gồm 3 mục tiêu chính:

 1. Đánh giá được mức độ tiếp xúc với nhóm chất glycol ethers trong môi trường một số ngành công nghiệp đặc trưng ở Việt Nam.
 2. Đánh giá được mức độ thấm nhiễm glycol ethers thông qua các sản phẩm chuyển hoá trong nước tiểu của người lao động có tiếp xúc nghề nghiệp.
 3. Đề xuất xây dựng 1 mô hình kiểm soát tiếp xúc nghề nghiệp với glycol ethers phù hợp với điều kiện của 1 ngành công nghiệp đặc trưng tại Việt Nam.

Những nội dung chính của Nhiệm vụ:

 1. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng tiếp xúc nghề nghiệp với với glycol ethers của người lao động tại Việt Nam.
 2. Nghiên cứu đánh giá mức độ phơi nhiễm glycol ethers thông qua các sản phẩm chuyển hóa trong nước tiểu ở người lao động có tiếp xúc nghề nghiệp.
 3. Nghiên cứu đánh giá rủi ro sức khỏe người lao động do tiếp xúc nghề nghiệp với glycol ether trong một số ngành công nghiệp.
 4. Nghiên cứu đề xuất xây dựng 1 mô hình kiểm soát tiếp xúc nghề nghiệp với glycol ethers phù hợp với điều kiện của 1 ngành công nghiệp đặc trưng tại Việt Nam.

Sản phẩm của nhiệm vụ:

 1. Báo cáo đánh giá hiện trạng tiếp xúc nghề nghiệp với nhóm yếu tố glycol ethers trong các ngành nghề nghiên cứu.
 2. Báo cáo đánh giá mức độ tiếp xúc với glycol ethers thông qua chất chuyển hoá trong mẫu nước tiểu người lao động.
 3. Báo cáo đánh giá rủi ro sức khỏe của người lao động Việt Nam khi tiếp xúc nghề nghiệp với glycol ethers.
 4. Báo cáo đề xuất xây dựng 1 mô hình kiểm soát tiếp xúc nghề nghiệp với glycol ethers phù hợp với điều kiện của 1 ngành công nghiệp đặc trưng tại Việt Nam.
 5. 02 bài báo khoa học công bố trên tạp chí chuyên ngành.
 6. Sản phẩm đào tạo: 1 Thạc sỹ chuyên ngành hoá/môi trường/y tế công cộng

Sau khi nghe ThS. Thái Hà Vinh thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày thuyết minh đề cương nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng tư vấn đều nhất trí đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong việc chuẩn bị đề cương, nổi bật là phần tổng quan đã tổng hợp được rất nhiều các số liệu, kết quả nghiên cứu ngoài nước trước đây về lĩnh vực này. Hội đồng tư vấn đề nghị nhóm thực hiện nhiệm vụ chỉnh sửa, bổ sung một số vấn đề sau để hoàn thiện thuyết minh:

- Trong phần Tổng quan: Lược bớt một số tài liệu tham khảo đã cũ, chỉ tập trung vào nhưng tài liệu mới (10 năm trở lại đây) để tránh lan man dài dòng, không cần thiết.

- Xác định và tập trung định hướng nghiên cứu và các ngành nghề đặc trưng có nguy cơ tiếp xúc với glycol ethers như: công nghiệp hóa chất, in ấn, sản xuất giầy da... và bổ xung tổng quan về các ngành nghề được lựa chọn để nghiên cứu.

- Trong phần phương pháp nghiên cứu: cần sơ lược, so sánh các phương pháp đã được sử dụng trong các nghiên cứu trước đây để chọn ra phương pháp nghiên cứu tối ưu trong nhiệm vụ này.

- Trong phần lấy mẫu: cần lý giải đầy đủ và chuẩn xác về việc chọn mẫu; cỡ mẫu; các thông số, kỹ thuật lấy mẫu chú ý đến từng vị trí công đoạn lao động và lưu ý các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phân tích số liệu (như nhiệt độ theo mùa, vị trí và môi trường xung quanh nơi sản xuất, việc sử dụng chất kích thích rượu, bia, thuốc lá... của người lao động).

- Bổ sung tài liệu Cam kết về Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học.

Hội đồng đã nhất trí thông qua cho thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở xem xét chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng.

HT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)