Họp Hội đồng KH&CN tư vấn, tuyển chọn cá nhân và tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm các hợp chất hữu cơ bền polybrom diphenyl ete (PBDEs) trong bụi lơ lửng tại môi trường làm việc”

23/06/2022
Chiều ngày 22/06/2022, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp Hội đồng KH&CN tư vấn, tuyển chọn cá nhân và tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp Tổng Liên Đoàn bắt đầu thực hiện từ 2023: “Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm các hợp chất hữu cơ bền polybrom diphenyl ete (PBDEs) trong bụi lơ lửng tại môi trường làm việc”.

Hội đồng tư vấn, tuyển chọn cá nhân và tổ chức chủ trì  nhiệm vụ gồm có 7 thành viên do GS.TS Lê Vân Trình – Hội KHKT An toàn Vệ sinh Lao động Việt Nam làm Chủ tịch.

PBDEs thuộc nhóm chất chống cháy cơ brom, sử dụng phổ biến nhất làm chất phụ gia chống cháy trong chất dẻo, polime và hàng loạt các sản phẩm gia đình, thiết bị điện/điện tử, nội thất, vật liệu xây dựng… PBDEs tồn tại dưới ba dạng hỗn hợp thương mại: PentaBDE: 90% dùng trong foam polyurethane trong các thiết bị văn phòng và gia đình, bộ phận bọc ô tô, cách âm, vật liệu xây dựng và các sản phẩm giả gỗ; OctaBDE: thêm vào polymer (chủ yếu acrylonitrile butadiene styrene-ABS) dùng để tạo ra các thiết bị, phụ tùng ô tô, tủ, ống và phụ kiện; DecaBDE: dùng chủ yếu trong nhựa polystyren chịu lực cao như vỏ bọc máy tính và tivi, các hợp phần điện/điện tử, băng tải cao su, bọc cáp và chất phủ dệt may trong rèm, thảm. Do chỉ trộn lẫn với chất dẻo hay bọt, mà không phải tạo liên kết hóa học nên các PBDEs có thể dần dần, liên tục thâm nhập, phát tán vào môi trường trong suốt quá trình sản xuất, sử dụng và thải bỏ sản phẩm. PBDEs có cấu trúc tương tự như hormone tuyến giáp và do đó có thể hoạt động như chất gây rối loạn nội tiết thông qua sự thay đổi cân bằng hormone tuyến giáp, có thể gây tác động đến hình thái gan và thận.

PBDEs tương đối dễ phát tán vào không khí, phân bố trên 2 pha là pha khí và pha hạt. Hàm lượng PBDEs trong không khí trong nhà cao hơn so với không khí ngoài trời, nhất là tại nơi làm việc (bao gồm văn phòng, cửa hàng bán đồ điện tử, cửa hàng cafe internet, xưởng tập kết vật liệu nhựa tái chế,…). Kết quả của các nghiên cứu trước đây đã chứng minh rằng Tiếp xúc nghề nghiệp với PBDEs là không tránh khỏi đối với công nhân tại nhiều vị trí làm việc khác nhau.


ThS. Trần Thị Liễu thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày thuyết minh đề cương nhiệm vụ

Nhiệm vụ: “Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm các hợp chất hữu cơ bền polybrom diphenyl ete (PBDEs) trong bụi lơ lửng tại môi trường làm việc” được thực hiện với những nội dung như sau:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

 1. Đánh giá được hiện trạng ô nhiễm một số hợp chất hữu cơ bền polybrom diphenyl ete  (PBDEs ) trong  bụi lơ lửng tại môi trường làm việc.
 2. Xây dựng được phương pháp xác định các hợp chất hữu cơ bền polybrom diphenyl ete (PBDEs) trong bụi lơ lửng tại môi trường làm việc.

Những nội dung chính của Nhiệm vụ:

 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu.
 2. Khảo sát xây dựng quy trình xác định các hợp chất PBDEs trong bụi lơ lửng tại môi trường làm việc.
 3. Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm các PBDEs tại một số cơ sở sản xuất công nghiệp (nhựa, điện tử...)
 4. Đánh giá hiện trạng ô nhiễm PBDEs trong bụi lơ lửng tại khu vực làm việc được nghiên cứu.
 5. Đánh giá rủi ro phơi nhiễm các PBDEs nghiên cứu qua con đường hô hấp.

Sản phẩm của nhiệm vụ:

 1. Báo cáo tập hợp các phương pháp xác định các hợp chất hữu cơ bền polybrom diphenyl ete (PBDEs) và phân tích đánh giá.
 2. Báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng ô nhiễm một số hợp chất hữu cơ bền polybrom diphenyl ete (PBDEs) trong bụi lơ lửng tại môi trường làm việc.
 3. Báo cáo kết quả phương pháp xác định hợp chất hữu cơ bền polybrom diphenyl ete (PBDEs) trong bụi lơ lửng tại môi trường làm việc.
 4. 02 bài báo khoa học công bố trên tạp chí chuyên ngành.
 5. Sản phẩm đào tạo: 1 Thạc sỹ chuyên ngành hoá phân tích/môi trường

Sau khi nghe ThS. Trần Thị Liễu thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày thuyết minh đề cương nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng tư vấn đã thảo luận và đóng góp ý kiến để hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ. Chủ tịch Hội đồng GS.TS Lê Vân Trình đã tổng hợp các ý kiến của các thành viên Hội đồng và đưa ra kết luận như sau:

Để nhiệm vụ đạt kết quả tốt, nhóm thực hiện nhiệm vụ cần lưu ý chỉnh sửa bổ sung những điểm sau đây:

- Trong phần Tổng quan cần viết ngắn gọn lại, tập trung phân tích những thông tin và phương pháp nghiên cứu mới trong lĩnh vực có liên quan.

- Xác định và tập trung định hướng nghiên cứu và các ngành nghề đặc trưng có nguy cơ tiếp xúc với (PBDEs) như: Cao su, chất dẻo, tài chế rác thải điện tử.

- Trong phần phương pháp nghiên cứu: cần sơ lược, so sánh các phương pháp đã được sử dụng trong các nghiên cứu trước đây để chọn ra phương pháp nghiên cứu tối ưu trong nhiệm vụ này.

- Trong phần lấy mẫu: cần lý giải đầy đủ và logic vì sao lại chọn phương pháp lấy mẫu bị động; chỉ rõ từng vị trí, thông số lấy mẫu và vì sao chọn vị trí đó khi lấy mẫu vì với kỹ thuật lấy mẫu bụi lơ lửng mỗi vị trí khác nhau trong cùng 1 không gian làm việc sẽ cho ra kết quả rất khác biệt.

- Nhiệm vụ này có kế thừa, sử dụng rất nhiều kết quả của công trình nghiên cứu trước đây (cũng do ThS. Trần Thị Liễu làm chủ nhiệm) vì vậy cần sơ lược, giới thiệu, phân tích quy trình, số liệu được sử dụng lại.

- Nêu rõ giới hạn xác định bụi lơ lửng là nanogram/m3

Hội đồng đã nhất trí thông qua cho thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở yêu cầu xem xét chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng.

HT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)