Chương trình huấn luyện kỹ thuật ATVSLĐ - Nhóm 2:

16/09/2014

Thời gian huấn luyện lần đầu: 06 ngày;

Thời gian huấn luyện định kỳ: 03 ngày;            

Trình độ đào tạo: Bồi dưỡng nghiệp vụ

Bằng cấp sau huấn luyện: Học viên sau khi kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ huấn luyện có thời hạn 5 năm.

1. Đối tượng huấn luyện:

Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở. Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và An toàn vệ sinh viên.

2. Mục tiêu huấn luyện:

2.1. Kiến thức:

- Hiểu được các nội dung cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước về công tác an toàn - bảo hộ lao động;

- Trình bày được nội dung về công tác quản lý vệ sinh, an toàn lao động;

- Trình bày được các quy định an toàn chung về quản lý, sử dụng các loại phương tiện, thiết bị, vật tư thường sử dụng trong sản xuất;

- Trình bày được phương pháp xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động và tuyên truyền thực hiện an toàn, vệ sinh lao động trong quần chúng;

- Phân tích được các nguy cơ gây mất an toàn trong một số lĩnh vực công việc và biện pháp phòng ngừa;

2.2. Kỹ năng:

- Xây dựng được quy định an toàn trong quản lý, sử dụng các phương tiện, thiết bị cụ thể;

- Thực hiện thành thạo biện pháp an toàn khi làm việc trong một số lĩnh vực công việc;

- Thực hiện thành thạo kỹ thuật sơ cấp cứu một số loại TNLĐ thông thường.

2.3. Thái độ:

- Nghiêm túc, tự giác, có tinh thần hợp tác cao trong học tập.

- Có trách nhiệm khi thực hiện quy trình, quy phạm an toàn;

3. Nội dung huấn luyện:

* Huấn luyện kiến thức chung (như chương trình khung huấn luyện nhóm 1).

* Nghiệp vụ tổ chức công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở:

- Phương pháp xác định các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất;

- Các biện pháp về kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ; kỹ thuật vệ sinh lao động, phòng chống độc hại, cải thiện điều kiện lao động;

- Phương pháp triển khai công tác kiểm tra, tự kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở;

- Nghiệp vụ khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê, báo cáo định kỳ TNLĐ, bệnh nghề nghiệp;

* Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phổ biến phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn:

- Tổng quan về thiết bị áp lực;

- Tổng quan về thiết bị nâng, thang máy;

- Kỹ thuật an toàn điện;

- ATLĐ với một số thiết bị phổ biến dùng trong sản xuất;

- ATLĐ trong sử dụng, vận chuyển và bảo quản hóa chất;

- ATLĐ, VSLĐ trên công trường xây dựng;

- Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.

* Huấn luyện theo đặc thù riêng của từng khóa huấn luyện.

* Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện.

4. Địa điểm huấn luyện: Học tại cơ quan, doanh nghiệp hoặc học tập trung tại đơn vị huấn luyện.

5. Học phí: Báo giá theo lớp, theo số lượng học viên, theo hợp đồng…


ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

            Tại Hà Nội: Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động

                                    99 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội

                                    Điện thoại: 0912.351.798 (Ms. Đài)

    Email: buithixuandai@vnniosh.vn

            Tại Tp.HCM: Phân viện Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường miền Nam

                                    124-126 Lê Lai, P. Bến Thành, Q1 – TPHCM

                                    Điện thoại: 0908.155.927

                                    Email: thuthaomai@yahoo.com

            Tại Đà Nẵng: Phân viện Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung

                                    178 Triệu Nữ Vương, Thành phố Đà Nẵng

                                    Điện thoại: 0913.494.568

                                    Email: levankhoa@vnniosh.vn

(Nguồn tin: Nilp.vn)