Chương trình huấn luyện ATVSLĐ cho NLĐ làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ – Nhóm 3:

16/09/2014


Thời gian huấn luyện lần đầu: 04 ngày;      

Thời gian huấn luyện định kỳ: 02 ngày;                  

Trình độ đào tạo: Bồi dưỡng nghiệp vụ

Bằng cấp sau huấn luyện: Học viên sau khi kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ huấn luyện có thời hạn 5 năm.

1. Đối tượng huấn luyện:

Đối tượng là người trực tiếp quản lý và công nhân trực tiếp vận hành các thiết bị như: thiết bị nâng, thiết bị áp lực, điện, làm việc trên cao, làm việc trên công trường xây dựng, vận hành nồi hơi, hàn điện – hàn hơi, hóa chất…

2. Mục tiêu huấn luyện:

2.1. Kiến thức:

- Hiểu được các nội dung cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước về công tác an toàn – bảo hộ lao động;

- Biết được đặc điểm riêng về công việc, chế độ làm việc của các loại thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các yếu tố nguy hiểm có hại khi làm việc.

- Trình bày được kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

- Nắm được các phương pháp sử lý tình huống sự cố, sơ cứu TNLĐ trong sản xuất.

2.2. Kỹ năng:

- Sử dụng được các phương tiện bảo vệ cá nhân, biết cách tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc trong quá trình làm việc.

- Đánh giá các yếu tố nguy hiểm và phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.

2.3. Thái độ:

- Nghiêm túc, trách nhiệm trong quá trình huấn luyện, có tinh thần và ý thức chấp hành kỷ luật.

3. Nội dung huấn luyện:

* Chính sách, pháp luật về ATLĐ, VSLĐ:

- Mục đích, ý nghĩa của công tác ATLĐ, VSLĐ; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATLĐ, VSLĐ;

- Chế độ, chính sách của Nhà nước về ATLĐ, VSLĐ đối với người lao động;

- Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa;

- Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động;

- Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân phổ biến; các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc.

* Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ:

- Khái niệm về công việc, thiết bị làm việc;

- Các thông số cơ bản về công việc, thiết bị;

- Các đặc điểm riêng về công việc, chế độ làm việc của thiết bị;

* Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ:

- Các yếu tố nguy hiểm, có hại;

- Đánh giá các nguy cơ do các yếu tố đó gây ra;

* Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động:

- Kỹ thuật an toàn lao động;

- Kỹ thuật vệ sinh lao động;

- Biện pháp cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc liên quan đến công việc, thiết bị vận hành;

* Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.

* Huấn luyện theo đặc thù riêng của công việc hoặc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

* Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện.

4. Địa điểm huấn luyện: Học tại cơ quan, doanh nghiệp hoặc học tập trung tại đơn vị huấn luyện.

5. Học phí: Báo giá theo lớp, theo số lượng học viên, theo hợp đồng…


ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

            Tại Hà Nội: Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động

                                 99 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội

                                 Điện thoại: 0912.351.798 (Ms. Đài)

         Email: buithixuandai@vnniosh.vn

            Tại Tp.HCM: Phân viện Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường miền Nam

                                    124-126 Lê Lai, P. Bến Thành, Q1 – TPHCM

                                    Điện thoại: 0908.155.927

                                    Email: thuthaomai@yahoo.com

            Tại Đà Nẵng: Phân viện Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung

                                    178 Triệu Nữ Vương, Thành phố Đà Nẵng

                                    Điện thoại: 0913.494.568

                                    Email: levankhoa@vnniosh.vn

(Nguồn tin: Nilp.vn)