Sức khỏe và an toàn trong một thế giới đang thay đổi

16/07/2019

Bài viết tóm tắt hoạt động của chương trình nghiên cứu về “Sức khỏe và An toàn trong một thế giới đang thay đổi” do Viện An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp Vương quốc Anh (IOSH) giao nhiệm vụ và được tiến hành từ 2010 đến 2015 bởi các nhóm nghiên cứu của Viện Y học nghề nghiệp, Đại học Loughorough, Đại học Cranfield và các trường đại học của Nottingham. Theo đó, bối cảnh diễn ra chương trình nghiên cứu sẽ được trình bày thông qua một mô tả ngắn. Phần cuối bao quát thông tin về cách đánh giá các báo cáo khoa học hoàn chỉnh từ chương trình nghiên cứu, cũng như những chi tiết về cuốn sách được biên soạn dựa trên chương trình này.

Xem chi tiết tài liệu tại đây: Tiếng Anh (pdf 689KB)

Tìm và biên dịch: Bích Hà

(Nguồn tin: tandfonline.com)