Các nhà tư vấn và những rào cản đối với công tác bảo vệ và quảng bá về sức khỏe & an toàn của người lao động lớn tuổi

16/07/2019
Người lao động lớn tuổi có thể tiếp tục cống hiến rất nhiều, nhưng người sử dụng lao động có trách nhiệm kiểm tra môi trường làm việc để bảo vệ người lao động giảm sút về năng lực

Mọi cá nhân đều từng trải qua những vấn đề về sức khỏe hoặc thể chất, năng lực cảm xúc hoặc tâm lý thay đổi liên quan đến tuổi tác. Với việc bỏ tuổi nghỉ hưu mặc định tại Anh, người lao động lớn tuổi có thể tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, số liệu về an toàn và sức khỏe cho thấy người lao động lớn tuổi thuộc nhóm dễ bị tổn thương. Người lao động lớn tuổi có thể tiếp tục cống hiến rất nhiều, nhưng người sử dụng lao động có trách nhiệm kiểm tra môi trường làm việc để bảo vệ người lao động giảm sút về năng lực. Bài viết này tóm tắt hai nghiên cứu định tính kiểm tra các nhà tư vấn và những rào cản để tiến hành các chiến lược quản lý tuổi tác nhằm tuyên truyền về sức khỏe và sự an toàn cho người lao động lớn tuổi. Kết quả cho thấy người sử dụng lao động không biết rõ được cách thức tiếp tục tiến hành triển khai những hành động nhằm bảo vệ người lao động lớn tuổi. Các buổi thảo luận với người lao động lớn tuổi cho thấy họ không cảm thấy nhận được sự ủng hộ hay cam kết. Họ e ngại phải báo cáo về bất kỳ sự thay đổi về năng lực có thể ảnh hưởng tới khả năng làm việc bởi cho rằng điều này có thể dẫn tới kết quả tiêu cực đối với tương lai việc làm của mình. Cần có một hướng tiếp cận phối hợp đa ngành giữa các chuyên gia về nguồn nhân lực, quản lý vận hành, sức khỏe và an toàn.

Xem chi tiết tài liệu: Tại đây ( pdf 134KB)

Sưu tầm và dịch: Bích Hà

(Nguồn tin: tandfonline.com)