Tiếp xúc với các tác nhân sinh học và ảnh hưởng sức khỏe liên quan trong lĩnh vực quản lý chất thải và xử lý nước thải

09/04/2020

Bài thảo luận này trình bày những kết quả nghiên cứu về những rủi ro gây ra cho các công nhân quản lý chất thải và xử lý nước thải do các tác nhân sinh học. Lượng chất thải ngày càng tăng ở EU và công nhân trong các lĩnh vực này thường phải tiếp xúc với các vi sinh vật có khả năng gây hại như vi khuẩn, vi rút và nấm.

Bài thảo luận xem xét nguyên nhân và ảnh hưởng sức khỏe của việc tiếp xúc và xem xét những thay đổi trong phương pháp quản lý chất thải đang tác động như thế nào đến những rủi ro mà người lao động phải đối mặt. Các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia và làm việc nhóm với công nhân đã giúp thu thập thông tin về các biện pháp chính sách có thể giúp giảm thiểu rủi ro, bao gồm cả các nhóm công nhân có nguy cơ đặc biệt.

Xem chi tiết bài báo: Exposure to biological agents and related health effects in the waste management and wastewater treatment sectors (EN)

(Nguồn tin: osha.europa.eu)