Các Tiêu chuẩn của ILO và dịch COVID-19 (virus Corona)

20/04/2020
Cuốn cẩm nang này tập hợp nội dung trả lời những câu hỏi thường gặp liên quan đến các tiêu chuẩn lao động quốc tế và dịch COVID-19. Cuốn cẩm nang này không rà soát tổng thể các giải pháp mang tính pháp lý và giải pháp chính sách có thể vận dụng.


Những nội dung chính trong cuốn cẩm nang:

Các tiêu chuẩn lao động quốc tế đề cập đến vấn đề ứng phó khủng hoảng như thế nào?

 - Đối thoại xã hội có vai trò gì trong ứng phó với đại dịch COVID-19?

Ngăn chặn tình trạng thất nghiệp và duy trì mức thu nhập

Những giải pháp chính tạo điều kiện cho công cuộc phục hồi và thúc đẩy việc làm và việc làm thỏa đáng là gì?

Cần làm gì nếu công việc bị tạm dừng hay chấm dứt?

Đối với trường hợp tạm thời giảm giờ làm thì sao?

Vấn đề bảo vệ tiền lương được thực hiện thế nào trong trường hợp phá sản?

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Người sử dụng lao động cần làm gì khi đại dịch bùng phát?

Người lao động có quyền lợi và trách nhiệm gì trong đại dịch?

Người lao động có quyền dừng làm việc hay không?

COVID-19 có thể được xem như là một bệnh nghề nghiệp hay không?

Vấn đề tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế được thực hiện thế nào?

Có hướng dẫn nào mang tính quy phạm về bảo vệ người lao động trước các mối nguy hại sinh học tại nơi làm việc không?

Ngăn ngừa và bảo vệ khỏi phân biệt đối xử và bảo vệ quyền riêng tư

Chi tiết xem tại: Các tiêu chuẩn của ILO

(Nguồn tin: www.ilo.org)