Thực hành công việc an toàn trong xây dựng nhà ở

04/08/2020
Hướng dẫn này là để giúp bất cứ ai cần hiểu rõ hơn các yêu cầu về sức khỏe và an toàn của ngành xây dựng nhà ở

Ấn phẩm cung cấp thông tin về làm việc an toàn trên các công trường xây dựng nhà ở, tập trung vào ba giai đoạn chính: lập kế hoạch, chuẩn bị mặt bằng và xây dựng. Các chủ đề an toàn khác bao gồm làm việc trên cao, an toàn khi sử dụng dụng cụ và thiết bị.

Nhà thầu chính, người sử dụng lao động, công nhân và chủ nhà sẽ tìm thấy thông tin về vai trò và trách nhiệm của họ và thực hành công việc an toàn.

Download: Thực hành công việc an toàn trong xây dựng nhà ở (EN)

(Nguồn tin: worksafebc.com)