Chuyên gia sức khỏe nghề nghiệp giới thiệu hướng dẫn mới phòng ngừa bệnh tật và chấn thương tại nơi làm việc

01/07/2021
AIHA, hiệp hội các nhà khoa học và chuyên gia cam kết duy trì và bảo đảm an toàn & sức khỏe môi trường và sức khỏe nghề nghiệp, công bố hướng dẫn mới về phát triển chỉ số sức khỏe tại nơi làm việc. Các hướng dẫn chỉ số sức khỏe dẫn đầu được thiết kế nhằm phòng ngừa bệnh tật và chấn thương tại nơi làm việc, với mục tiêu bao quát để người lao động trở về nhà mạnh khỏe như khi họ đi làm.

Giám đốc điều hành AIHA Lawrence D. Sloan, CAE cho biết: “Việc tập trung xác định các biện pháp diễn ra trước khi sức khỏe người lao động bị đe dọa hết sức quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe người lao động. AIHA hy vọng những hướng dẫn này hỗ trợ người sử dụng lao động tạo lập được nơi làm việc lành mạnh hơn, phòng ngừa bệnh tật và chấn thương nghề nghiệp”.

Thực hành hướng dẫn chỉ số sức khỏe dẫn đầu trong các chương trình an toàn và sức khỏe nghề nghiệp là hướng dẫn dành cho cả những người hành nghề và nhà quản lý trong cộng đồng sức khỏe nghề nghiệp rộng lớn bao gồm vệ sinh công nghiệp, y học nghề nghiệp, điều dưỡng sức khỏe nghề nghiệp, kỹ thuật và các nguồn lực con người. Được áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, ở tất cả các ngành sản xuất công nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn: chế tạo, phân phối, chăm sóc sức khỏe và các tổ chức phi chính phủ.

Chỉ số sức khỏe dẫn đầu – ngược lại với chỉ số sức khỏe tụt hậu – tập trung vào việc phòng ngừa bệnh tật và tuyên truyền về sức khỏe. Có thể được đo đạc, là các chỉ số có căn cứ được sử dụng để kiểm tra, dự đoán, chi phối và quản lý các phơi nhiễm, nguy cơ và điều kiện tại nơi làm việc có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Đầu ra sức khỏe được giải quyết bằng các chỉ số dẫn đầu có thể cấp tính, như kích ứng mắt, viêm da hoặc sốt hơi kim loại – hay có thể mãn tính như tăng huyết áp, giảm thính lực hoặc ung thư. Chỉ số sức khỏe dẫn đầu có thể gồm số lượng người lao động phơi nhiễm tiếng ồn nguy hại, số lượng người tham gia chương trình cai thuốc lá v.v…

Chỉ số tụt hậu đo những xuất hiện sau thực tế như tỉ lệ chấn thương và bệnh tật cũng như mức độ phổ biến của loại bệnh tật. Không may là chỉ số tụt hậu không mang tính dự báo, vì người lao động đã bị ảnh hưởng. Do thời gian trễ giữa phơi nhiễm và ảnh hưởng có hại đến sức khỏe nên các chỉ số này có thể đưa ra cam đoan sai lệch khi biểu hiện thể chất từ một phơi nhiễm có hại chưa xuất hiện.

Hướng dẫn đầy đủ miễn phí bao gồm các ví dụ về chỉ số sức khỏe dẫn đầu, cách thiết lập bộ cân bằng các chỉ số sức khỏe dẫn đầu, cách triển khai và đo đạc tại nơi làm việc. Truy cập theo đường link: http://www.workerhealthsafety.org để tải tài liệu.

Biên dịch; Bích Hà

(Nguồn tin: ishn.com)