OSHA, NIOSH cập nhật sổ tay an toàn và sức khỏe cho các doanh nghiệp nhỏ

17/08/2021
Cơ quan quản lý về An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp Hoa Kỳ (OSHA) và Viện nghiên cứu An toàn và Sức khỏe ngheed nghiệp Hoa Kỳ (NIOSH) đã hợp tác để sửa đổi sổ tay an toàn và sức khỏe cho các doanh nghiệp nhỏ.

Cuốn sổ tay này nêu ra những lợi ích của một chương trình an toàn và sức khỏe hiệu quả. Bao gồm các danh sách kiểm tra tự thanh tra để xác định các mối nguy tại nơi làm việc đối với các cơ sở công nghiệp nói chung.

Danh sách kiểm tra bao gồm các chủ đề như  tiếp xúc với mối nguy hiểm, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ đường hô hấp, không gian hạn chế bắt buộc phải có giấy phép và bề mặt đi lại làm việc. Danh sách kiểm tra này không được thiết kế cho các nhà tuyển dụng xây dựng hoặc hàng hải.

“Sổ tay doanh nghiệp nhỏ sửa đổi là một công cụ có giá trị để giúp người sử dụng lao động xác định nơi cần hành động để làm cho nơi làm việc của họ an toàn hơn và lành mạnh hơn cho nhân viên của họ,” quản trị viên OSHA Jim Frederick cho biết. "An toàn phải là một quá trình liên tục bao gồm ngăn ngừa thương tích, bệnh tật, và cứu sống."

Xem tài liệu Tại đây (EN).

(Nguồn tin: www.osha.gov)