Đánh giá định lượng rủi ro nghề nghiệp tại cơ sở chế biến thủy sản khu vực Miền Trung

01/10/2021
Tóm tắt Báo cáo trình bày nghiên cứu đánh giá định lượng rủi ro nghề nghiệp (RRNN) cho Công ty TNHH Chế biến thủy sản D&N ở khu vực miền Trung. Kết quả đánh giá cho thấy: trong 3 năm (từ 2017 đến ...

Nghiên cứu hấp phụ Methylene xanh trong nước bằng vật liệu Nano Graphene

29/09/2021
Xử lý các chất màu hữu cơ trong nước thải luôn được sự quan tâm của các nhà môi trường, nhà quản lý. Bài báo này trình bày các kết quả ban đầu trong việc ứng dụng graphene oxit dạng khử (rGO) để làm ...

Đánh giá rủi ro tại nơi làm việc và chiến lược phòng ngừa Covid-19 tại Ý

07/09/2021
Đại dịch COVID-19 đã lan rộng trên toàn thế giới, với những tác động đáng kể đến sức khỏe cộng đồng và kinh tế xã hội, đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sự an toàn của người lao động, cũng ...

Xu hướng đánh giá an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong ngành xây dựng

07/09/2021
Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định xu hướng nghiên cứu về OSH trong ngành xây dựng theo trình tự thời gian và xem xét tính mới của các ý tưởng, tác động của chúng trong tương lai.

WHO, ILO: Thời gian làm việc kéo dài làm gia tăng tử vong do bệnh tim và đột quỵ

18/08/2021
Theo ước tính mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Lao động Quốc tế được công bố trên Tạp chí Environment International hôm 17/5/2021, số giờ làm việc kéo dài đã dẫn đến 745.000 ca tử vong ...

Xây dựng quy trình kỹ thuật phân tích định lượng HEXAMETHYLEN DIAMIN (HDA) - sản phẩm chuyển hóa của HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE (HDI) trong nước tiểu bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ (LC/MSMS)

30/06/2021
Xây dựng Quy trình kỹ thuật phân tích Hexamethylen diamin (HDA) niệu - chất chuyển hóa của Hexamethylene diisocyanate (HDI) trong nước tiểu của người lao động có tiếp xúc nghề nghiệp bằng sắc ký lỏng ...

Phương pháp đánh giá, phân loại chất lượng vệ sinh môi trường lao động và rủi ro sức khỏe nghề nghiệp theo các yếu tố hóa học trong không khí nơi làm việc

30/06/2021
Đã xây dựng được phương pháp đánh giá, phân loại chất lượng vệ sinh môi trường lao động theo 8 loại bụi và 50 hóa chất nêu trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2019/BYT và QCVN ...

Ảnh hưởng của các điều kiện thí nghiệm đến khả năng giải phóng tổng phốt pho từ bùn thải bằng công nghệ vi sóng

29/06/2021
Kết quả thực nghiệm cho thấy sự giải phóng TP và các chất hữu cơ, được đặc trưng bởi thông số nhu cầu oxy hóa học (COD), tăng tỉ lệ thuận với thời gian và nhiệt độ chiếu xạ. Tuy nhiên, đối với TP ...

Bước đầu đánh giá rủi ro an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở tái chế nhựa thủ công, gián đoạn

25/06/2021
Đánh giá rủi ro (ĐGRR) an toàn sức khỏe nghề nghiệp (ATSKNN) trong các cơ sở tái chế nhựa thủ công là một vấn đề cần được thực hiện. Điều này, thể hiện rõ trong một số công đoạn chính trong tái chế ...

Tình trạng sức khỏe tâm thần ở công nhân nhà máy sản xuất da giầy tại miền Nam, Việt Nam bằng bộ câu hỏi DASS 21

17/06/2021
Ngành công nghiệp da giầy có lực lượng lao động nữ chiếm đa số, đặc điểm lao động có tiếp xúc với nhiệt độ cao và hơi dung môi hữu cơ là những yếu tố nguy cơ có liên quan đến sự xuất hiện các triệu ...

Phát triển bộ lấy mẫu hơi nicotin thụ động phục vụ đánh giá phơi nhiễm nghề nghiệp

17/06/2021
Đã đánh giá lựa chọn loại màng lọc làm vật liệu mang và tối ưu hoá nồng độ hoá chất tẩm NaHSO4 để đạt hiệu suất thu hồi mẫu nicotintheo yêu cầu phân tích lượng vết bằng phương pháp lấy mẫu thụ động. ...

Nghiên cứu cho thấy rằng tương lai của công việc cần phải bảo vệ nhóm NLĐ dễ bị ảnh hưởng

11/05/2021
Các công nghệ tiên tiến đang trở thành một phần của quy trình làm việc với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết. Những tiến bộ này không chỉ làm tăng sản lượng mà còn ảnh hưởng đến cách thức thực hiện công ...

Bệnh phổi trong công nhân ngành dệt may

05/04/2021
Từ những năm 1970, Viện Quốc gia An toàn vệ sinh lao động Hoa Kỳ (NIOSH) đã nghiên cứu để ngăn ngừa tình trạng bệnh tật do bụi bông.