Vật liệu nano tại nơi làm việc ở Châu Âu

04/03/2020
Vật liệu nano đang ngày càng trở nên phổ biến tại nơi làm việc ở Châu Âu. Cơ quan an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc Châu Âu (EU-OSHA) đã tạo ra một loạt các công cụ gồm hướng dẫn đơn giản cho ...

Hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về bảo vệ người lao động khỏi các rủi ro tiềm ẩn của vật liệu nano thiết kế

18/03/2019
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phát triển tài liệu hướng dẫn với những khuyến cáo về việc làm cách nào để bảo vệ người lao động hiệu quả nhất trước các rủi ro tiềm ẩn đối với các vật liệu nano thiết ...

Tập huấn người lao động tiềm ẩn nguy cơ phơi nhiễm vật liệu nano thiết kế

18/03/2019
Nhóm phát triển hướng coi việc tập huấn cho người lao động nói chung và người lao động có liên quan đến các vấn đề về an toàn vệ sinh lao động là các điển hình để học tập, nhưng không khuyến cáo hình ...

Giám sát sức khỏe người lao động phơi nhiễm với vật liệu nano

18/03/2019
Nhóm phát triển hướng dẫn không thể đưa ra khuyến nghị đối với các chương trình giám sát sức khỏe đặc thù đối với vật liệu nano thiết kế đã được nhắm tới thông qua các chương trình giám sát sức khỏe ...

Kiểm soát phơi nhiễm đối với các vật liệu nano thiết kế - Phần 2: Sử dụng các biện pháp kiểm soát nhằm giảm thiểu mức độ phơi nhiễm

18/03/2019
Các biện pháp kiểm soát kỹ thuật cần được sử dụng khi tồn tại phơi nhiễm qua đường hít thở mức độ cao hoặc khi không hay có rất ít các thông tin sẵn có về độc chất học

Kiểm soát phơi nhiễm đối với các vật liệu nano thiết kế - Phần 1: Tập trung phòng ngừa hít vào vật liệu nano thiết kế

18/03/2019
Các quy trình đặc biệt liên quan đến dạng vật liệu nano thiết kế cần tính tới việc đánh giá khả năng phơi nhiễm của người lao động và các nguồn phơi nhiễm.

Vật liệu nano: Hiểu biết và quản lý rủi ro

05/12/2018
Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ nano đã đưa tới những lo ngại về nguy cơ tiềm ẩn tới sức khỏe con người. Về cơ bản, quản lý rủi ro liên quan tới vật liệu nano tại nơi làm việc cũng tương tự ...

An toàn: Không phải là trở ngại mà là cơ hội cho công nghệ nano

06/03/2015
Giáo sư Kai Savolainen, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu An toàn Nano thuộc Viện Sức khỏe nghề nghiệp Phần Lan tại Helsinki, đã hợp tác với nhóm nghiên cứu về An toàn Nano. Ông tin rằng cần phải tăng ...

Tiếp xúc với vật liệu nano tại nơi làm việc: Phương hướng xác định các chính sách về ATVSLĐ của Italia

23/01/2015
Nghiên cứu tìm hiểu cách thức Sách trắng Quốc gia về các rủi ro liên quan đến sức khỏe và an toàn ảnh hưởng đến người lao động làm các công việc liên quan đến công nghệ nano và vật liệu nano đã tác ...