Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

29/03/2023
Ban Chỉ đạo tổ chức và điều hành Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn (AT), vệ sinh lao động (VSLĐ) năm 2023 trên ...

Long An lên Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023

27/03/2023
(LĐXH)-Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 được Long An tổ chức từ ngày 01/5/2023 đến ngày 31/5/2023. Đối với các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động được tổ chức trong năm 2023.

Quảng Nam: Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh

23/03/2023
UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư, chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh triển khai Tháng hành động ...

Quảng Nam nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

07/03/2023
Tỉnh Quảng Nam sẽ phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành hoặc chuyên ngành về an toàn vệ sinh lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã. Mở rộng, triển khai công tác thanh ...

Bắc Ninh triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

03/03/2023
(LĐXH)-UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 nhằm thúc đẩy các các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng ...

CDC Hà Nội tổ chức Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023

28/02/2023
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 334/KH-KSBT về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) thành phố Hà Nội năm 2023.

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Phú Thọ năm 2023

28/02/2023
Ngày 17/2/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 480/KH-UBND về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Phú Thọ năm 2023 với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm ...

Nghệ An ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

14/02/2023
(LĐXH)- Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh Nghệ An ngày 6/2 đã ban hành tại Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023, với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện ...

Bắc Giang: Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

13/02/2023
(LĐXH)- UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023 nhằm tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện ...