Nghiên cứu thăm dò về các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần ở người làm công tác an toàn vệ sinh lao động tại công ty TNHH KINDEN Việt Nam

26/12/2022
Với vai trò then chốt trong việc quản lý, vận hành hệ thống an toàn vệ sinh lao động, một mắc xích quan trọng của bộ máy quản trị doanh nghiệp, vì vậy những ảnh hưởng tâm lý tiêu cực, có thể khiến ...

Tình hình sức khỏe, cơ cấu bệnh tật của nữ công nhân may thuộc công ty Đ.T, tỉnh Đồng Nai qua khám sức khỏe định kỳ năm 2020.

27/09/2022
Nghiên cứu cắt ngang mô tả, hồi cứu số liệu sức khỏe định kỳ, quan trắc môi trường nhằm đánh giá thực trạng sức khỏe, cơ cấu bệnh tật của nữ công nhân may Đ.T, tỉnh Đồng Nai. Kết quả cho thấy: Nữ ...

Đánh giá và phân loại mức độc hại của gánh nặng lao động cho các đơn vị công việc tại một số cơ sở thoát nước và xử lý nước thải khu vực miền Trung

21/09/2022
Bài viết nghiên cứu đánh giá và phân loại mức độc hại của gánh nặng lao động cho các công việc tại một số cơ sở thoát nước và xử lý nước thải khảo sát ở khu vực miền Trung gồm: 40 đơn vị công việc và ...

Xây dựng kỹ thuật định lượng Methyl Isobutyl Ketone trong nước tiểu bằng phương pháp sắc ký khí

28/06/2022
Trên thế giới, nhiều nước đã sử dụng Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) niệu làm chỉ số giám sát sinh học cho người lao động có tiếp xúc nghề nghiệp với MIBK. Việt Nam chưa có chỉ số giám sát sinh học cho ...

Đánh giá gánh nặng công việc nâng nhấc bằng tay theo phương trình nâng nhấc

20/06/2022
Đau thắt lưng và chấn thương do hoạt động nâng nhấc bằng tay là một trong những vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp mà y tế dự phòng phải đối mặt. Mặc dù đã có những nỗ lực kiểm soát, bao gồm các ...

Tác động tích lũy của tiếp xúc dung môi hữu cơ ảnh hưởng đến tình trạng Stress tại nơi làm việc ở công nhân ngành da giầy

30/03/2022
Công nhân tiếp xúc với dung môi hữu cơ (DMHC) được lặp đi lặp lại nhiều lần theo thời gian trong các ngành công nghiệp, đã dẫn đến tình trạng tích lũy những tác hại không mong muốn, do quá trình ...