Bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường

28/03/2017
Ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 329/2016/TT-BTC về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng, bao gồm: bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, bảo hiểm cho người lao động ...

Chiến lược và kế hoạch về sức khoẻ và việc làm của Ủy ban Sức khỏe và An toàn Vương quốc Anh

24/02/2017
Ngày 15 tháng 12 năm 2016, Bộ trưởng bộ Tình trạng cho Người Khuyết tật, Sức khoẻ và Việc Làm, bà Penny Mordaunt đã cam kết hỗ trợ cho một chiến lược mới về sức khoẻ tại nơi làm việc trên toàn nước ...

Kế hoạch cấp ngành của Cơ quan Sức khỏe và An toàn Anh đối với lĩnh vực Sức khỏe và An toàn

13/02/2017
Các kế hoạch cấp ngành đều nêu rõ việc Cơ quan Sức khỏe và An toàn Anh (HSE) đang làm gì để giúp Vương Quốc Anh phát triển đúng hướng, bao hàm cả kết quả thực hiện công tác sức khỏe và an toàn, ba ưu ...

Cam kết xuyên ngành mới tại Vương quốc Anh đồng thuận về việc ngăn chặn bụi silic

13/02/2017
Các nhà lãnh đạo ngành, viện sĩ, các chuyên gia về sức khỏe và an toàn đã cam kết một kế hoạch kéo dài 12 tháng nhằm ngằn chặn một trong những mối đe dọa lâu dài đối với sức khỏe con người tại nơi ...

Chính sách đối với lao động nữ doanh nghiệp cần biết

09/11/2016
Lao động nữ chiếm tỉ lệ lớn trong nguồn lao động xã hội, đặc biệt trong các ngành nghề như: may mặc, thương mại, giày dép, thủ công mỹ nghệ, chế biến thực phẩm… Không giống như lao động nam giới, lao ...

Những điểm mới có lợi cho người lao động từ Luật ATVSLĐ

05/08/2016
Một trong những điểm mới của đạo luật này được các chuyên gia đánh giá là không chỉ tăng quyền cho NLĐ mà cho cả doanh nghiệp (DN) trong công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).