Phân viện Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường Miền Trung được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

31/03/2015
Ngày 29/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2013/NĐ-CP quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ quan trắc, ...

Các dự án, công trình tiêu biểu đã và đang thi công

10/04/2014
Thực hiện nhiệm vụ về bảo vệ môi trường; Quan trắc các chỉ tiêu môi trường, hiện trạng môi trường; Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ xử lý ô nhiễm và quản lý môi ...

Hình ảnh một số công trình đã triển khai trên cả nước

13/01/2014
Hình ảnh một số công trình đã triển khai trên cả nước

Quan trắc và phân tích môi trường lao động

13/01/2014
Đây là một trong những chức năng chính của Trạm quan trắc và Phân tích môi trường, là đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học và phục vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, đơn vị trực thuộc Viện ...