Làm việc với bụi và hóa chất: Làm thế nào để đảm bảo an toàn và bảo vệ sức khỏe của người lao động ngành vệ sinh công nghiệp?

09/12/2019
Ngành dịch vụ dọn dẹp và vệ sinh công nghiệp tại Châu Âu sử dụng trên 4 triệu lao động với khoảng 277.000 công ty, trong đó có rất nhiều công ty ở quy mô vừa và nhỏ. Tính chất của công việc dọn dẹp ...

An toàn lao động trên tàu thủy: Kỹ thuật an toàn khi khai thác thiết bị điện

10/10/2019
Khi phục vụ cho thiết bị điện trên tàu cần phải nhớ rằng bất cứ một sự sai sót nào cũng có thể là nguyên nhân gây ra sự cố cho từng máy hay toàn bộ hệ thống, có thể gây ra hỏa hoạn hoặc tai nạn điện ...

Quy định làm việc trong không gian hạn chế

30/09/2019
Quy định khi làm việc trong không gian hạn chế được ghi rõ trong QCVN 34:2018/BLĐTBXH – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế do Cục An toàn lao động ...

An toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế

30/09/2019
Các khái niệm cơ bản liên quan đến hoạt động công việc trong không gian hạn chế được ghi rõ trong QCVN 34:2018/BLĐTBXH – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian ...

Khuyến nghị việc tuyên truyền, phổ biến quy định về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc

25/09/2019
Việc thực hiện các quy định về vấn đề quấy rối tình dục nên được giám sát cẩn thận thông qua cơ chế báo cáo hàng năm về số lượng và các dạng khiếu nại/tố cáo phát sinh và cách thức giải quyết. Thông ...

Khuyến nghị việc ban hành nội quy, quy chế về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc

25/09/2019
Để có cơ sở pháp lý xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và bình đẳng, Bộ luật Lao động năm 2012 đã quy định nghiêm cấm hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc, đồng thời đã ban hành ...

Các bệnh do nhiệt và phương pháp sơ cứu

15/07/2019
Sốc nhiệt là tình trạng y tế khẩn cấp có thể dẫn tới tử vong! Gọi cấp cứu ngay lập tức.