Lãnh đạo Viện Khoa học ATVSLĐ thăm và làm việc tại Viện Khoa học Lao động Toàn Nga

19/11/2019
Ngày 06-11-2019, theo chương tình công tác tại Liên Bang Nga, lãnh đạo Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã thăm và làm việc tại Viện Khoa học Lao động Toàn Nga.

Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động: Những kết quả nổi bật sau 3 năm triển khai, thi hành Luật ATVSLĐ

22/10/2019
Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã được Quốc hội khóa XIII thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/2016 với nhiều nội dung mới, trong đó mở rộng phạm vi ra cả đối tượng người lao động không có ...

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: "Nghiên cứu xác định vùng đệm hợp vệ sinh xung quanh khu công nghiệp tập trung"

20/10/2019
Chiều 18/10/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: "Nghiên cứu xác định vùng đệm hợp vệ sinh xung quanh khu công nghiệp tập ...

Nghiệm thu cấp TLĐ đề tài KH&CN: "Đánh giá tình hình áp dụng và đề xuất khung danh mục Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động cho giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế"

10/10/2019
Ngày 10/10/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu đề tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: "Đánh giá tình hình áp dụng và đề xuất khung danh mục Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật ...

Khám chữa bệnh miễn phí cho người lao động

08/10/2019
Trong khuôn khổ chương trình “Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình” diễn ra từ ngày 5-6/10/2019 tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp phối hợp với Phân ...

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp TLĐ: “Nghiên cứu đánh giá rủi ro ATVSLĐ trong ngành thuộc da và đề xuất áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ theo mô hình OHSAS 18000”

06/10/2019
Chiều 04/10/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Tổng Liên Đoàn: “Nghiên cứu đánh giá rủi ro ATVSLĐ trong ngành thuộc da và đề xuất áp ...

Hội thảo phương pháp luận đề tài: “Nghiên cứu xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong các cơ sở chế biến mủ cao su”

03/10/2019
Sáng 03/10/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Hội thảo phương pháp luận đề tài: "Nghiên cứu xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) theo tiêu ...

Họp đề tài KHCN cấp Quốc gia: "Nghiên cứu đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong điều kiện nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới"

03/10/2019
Sáng 03/10/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức buổi họp lấy ý kiến các cán bộ công đoàn và các nhà khoa học để xây dựng thuyết minh đề tài cấp Quốc gia: "Nghiên cứu đổi mới tổ ...

Nghiệm thu cấp TLĐ đề tài KH&CN: "Nghiên cứu ảnh hưởng của monomer isoxyanat trong môi trường không khí khu vực sơn ở các cơ sở sản xuất ô tô, xe máy đến sức khỏe người lao động"

02/10/2019
Chiều 02/10/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu đề tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: "Nghiên cứu ảnh hưởng của monomer isoxyanat trong môi trường không khí khu vực sơn ...

Hội nghị xét duyệt đề cương nhiệm vụ bảo vệ môi trường: “Đánh giá nguy cơ rủi ro sức khỏe dân cư xung quanh các khu công nghiệp phơi nhiễm hóa chất hữu cơ bay hơi nhóm Halogen”

18/09/2019
Chiều 18/09/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp xét duyệt đề cương nhiệm vụ bảo vệ môi trường: “Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn phương pháp xác định bức xạ ion hóa trong không ...