Khai giảng khóa Đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động.

18/09/2023
Sáng ngày 18/09/2023 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức khai giảng lớp Đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động.

Họp Hội đồng KH&CN nghiệm thu chính thức nhiệm vụ "Nghiên cứu hiện trạng bệnh nhiễm độc styren và đề xuất bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam"

18/09/2023
Chiều ngày 15/09/2023 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá, nghiệm thu chính thức cấp Tổng Liên đoàn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ mã số: CTTĐ-2021/02/TLĐ ...

Họp Hội đồng KH&CN tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu vật liệu xúc tác-hấp phụ đa chức năng MIL-88A/ZnFe2O4/rGO và ứng dụng để xử lý ô nhiễm kháng sinh Ciprofloxacin trong nguồn tiếp nhận nước thải bệnh viện”

17/08/2023
Ngày 17/08/2023, Viện KH An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện từ năm 2024: “Nghiên cứu tổng hợp vật ...

Họp Hội đồng KH&CN tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của niken đến sức khỏe người lao động trong ngành thép không gỉ và đề xuất bổ sung bệnh do niken vào danh mục BNN"

16/08/2023
Ngày 16/08/2023, Viện KH An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp (kết hợp trực tiếp và trực tuyến) Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện ...

Họp Hội đồng KH&CN tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm và rủi ro sức khỏe của các nhóm chất phthalates trong không khí khu vực làm việc tại các cơ sở sản xuất nhựa”

15/08/2023
Sáng ngày 15/08/2023, Viện KH An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện từ năm 2024: “Nghiên cứu đánh ...

Họp hội đồng KH&CN tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu thực trạng an toàn vệ sinh lao động và đề xuất một số giải pháp cải thiện điều kiện lao động trong trồng và sơ chế hồ tiêu khu vực Đông Nam Bộ”.

11/08/2023
Sáng ngày 11/08/2023, Viện KH An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp (kết hợp trực tiếp và trực tuyến) Hội đồng KH&CN cấp TLĐ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ ...

Họp Hội đồng KH&CN tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu thực trạng tiếp xúc với kim loại nặng và sức khỏe của người lao động hàn điện tử”.

11/08/2023
Chiều ngày 10/08/2023, Viện KH An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp (kết hợp trực tiếp và trực tuyến) Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực ...

Họp Hội đồng KH&CN tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Xây dựng và số hóa các danh mục nguy cơ mất ATVSLĐ và các giải pháp giảm thiểu nhằm bảo vệ tính mạng và sức khỏe NLĐ làm việc trong KCN”.

10/08/2023
Sáng ngày 10/08/2023, Viện KH An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện từ năm 2024: “Xây dựng và số ...

Họp Hội đồng KH&CN tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu chế tạo robot tự hành nhằm hỗ trợ người lao động làm việc trong môi trường lao động có nguy cơ rủi ro cao"

09/08/2023
Chiều ngày 09/08/2023, Viện KH An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện từ năm 2024: “Nghiên cứu chế ...

Họp Hội đồng KH&CN tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu sử dụng phần mềm Promethee để đánh giá, phân hạng rủi ro ATVSLĐ trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực miền Trung”

09/08/2023
Sáng ngày 09/08/2023, Viện KH An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp (kết hợp trực tiếp và trực tuyến) Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực ...