Hội nghị xét duyệt đề cương nhiệm vụ môi trường năm 2021: “Đánh giá nguy cơ rủi ro sức khỏe người lao động sống xung quanh khu công nghiệp phơi nhiễm kim loại nặng trong bụi PM10 và PM2.5”

30/03/2021
Chiều 29/03/2021, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp xét duyệt đề cương nhiệm vụ bảo vệ môi trường: “Đánh giá nguy cơ rủi ro sức khỏe người lao động sống xung quanh khu công ...

Hội nghị xét duyệt đề cương nhiệm vụ môi trường năm 2021: “Xây dựng quy trình kỹ thuật xác định hợp chất hữu cơ khó phân hủy thuộc họ polybrombiphenyl trong chất thải nhựa từ ngành công nghiệp điện tử bằng phương pháp sắc khí khối phổ”

30/03/2021
Chiều 29/03/2021, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp xét duyệt đề cương nhiệm vụ bảo vệ môi trường: “Xây dựng quy trình kỹ thuật xác định hợp chất hữu cơ khó phân hủy thuộc họ ...

Nghiệm thu cấp TLĐ đề tài: “Nghiên cứu áp dụng phương pháp đánh giá phân loại điều kiện lao động của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động để đề xuất xếp loại lao động cho các cơ sở sản xuất cho ngành chế biến gỗ và chế biến thủy sản”

31/01/2021
Chiều 29/1/2021, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tổ chức nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn đề tài KH&CN: “Nghiên cứu áp dụng phương pháp đánh giá phân loại điều kiện lao động của Viện Khoa học ...

Họp Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá, nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN cấp Tổng Liên Đoàn mã số 216/01/TLĐ

29/01/2021
Sáng ngày 29/01/2021 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá, nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ mã số 216/01/TLĐ: “Nghiên cứu phân lập và ...

Hội nghị cán bộ, viên chức & lao động Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động

18/01/2021
Ngày 15/1/2021, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ viên chức & lao động, tổng kết công tác năm 2020 và đề ra phương hướng công tác năm 2021.

Hội thảo: Cơ sở lý luận và thực tiễn về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam khi nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

26/11/2020
Sáng ngày 26/11/2020, Viện KH An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Hội thảo: "Cơ sở lý luận và thực tiễn về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam khi nước ta tham gia các hiệp định thương ...

Họp Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá, nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ mã số 218/05/TLĐ: Nghiên cứu thực trạng phơi nhiễm hơi styren của người lao động làm việc trong các cơ sở nhựa composite và các giải pháp giảm giảm thiểu

23/10/2020
Ngày 23/10/2020 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá, nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ mã số 218/05/TLĐ: “Nghiên cứu thực trạng phơi ...

Hội thảo Phương pháp luận đề tài KH&CN: "Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động trong ngành xây dựng"

08/10/2020
Sáng ngày 08/10/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Hội thảo phương pháp luận đề tài: “Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ...

Họp Hội đồng KH&CN đánh giá, nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ mã số 218/08/TLĐ: Nghiên cứu mức độ nhiễm Crom và thực trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tiếp xúc trong ngành cơ khí

18/09/2020
Ngày 17/09/2020 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp Hội đồng KH&CN đánh giá, nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ mã số 218/08/TLĐ: “Nghiên cứu mức độ nhiễm crom và thực ...

Họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện từ năm 2021: Nghiên cứu hiện trạng bệnh nhiễm độc Formaldehyde và đề xuất bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam

17/09/2020
Sáng ngày 17/09/2020 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện từ năm 2021: ...
buca escort