Hội nghị khoa học quốc tế về Vệ sinh lao động IOHA 2021

15/09/2021
Chiều 13/9/2021, Hiệp hội vệ sinh công nghiệp Hàn Quốc đã chính thức khai mạc Hội nghị khoa học quốc tế IOHA 2021 tại Hàn Quốcdưới hình thức trực tuyến. Tham dự Hội nghị có TS. Nguyễn Anh Thơ, Quyền ...

Công bố các Quyết định về công tác cán bộ của Viện KH An toàn và Vệ sinh lao động

01/09/2021
Sáng 1/9/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố các quyết định về công tác cán bộ của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động. Dự buổi lễ có ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, ...

Họp trực tuyến HĐ tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KHCN cấp TLĐ: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý AT&SKNN phù hợp tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cho các cơ sở sản xuất ngành Điện”

19/07/2021
Sáng 17/07/2021, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp trực tuyến Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: "Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý AT&SKNN phù hợp tiêu ...

Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quần áo bảo hộ lao động phổ thông cho nam và nữ”

16/07/2021
Chiều ngày 16/07/2021, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ: “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quần áo bảo hộ lao động phổ thông cho nam và nữ” ...

Họp HĐ nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp TLĐ “Nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình hệ thống quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong các cơ sở sản xuất nguyên liệu từ nhựa tái chế”

16/07/2021
Sáng ngày 15/07/2021 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ mã số 219/03/TLĐ “Nghiên cứu xây dựng và áp ...

Họp trực tuyến HĐ tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KHCN cấp TLĐ: “Nghiên cứu đánh giá mức độ phơi nhiễm crom trong bụi xi măng và đề xuất chỉ tiêu giám sát sinh học”

15/07/2021
Chiều 14/07/2021, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp trực tuyến Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: "Nghiên cứu đánh giá mức độ phơi nhiễm crom trong bụi xi măng ...

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động

14/07/2021
Chiều ngày 14/7/2021, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật trao Quyết định bổ nhiệm tân Phó Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động cho TS. Vũ Xuân Trung.

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp TLĐ: “Nghiên cứu đánh giá mức độ phơi nhiễm Tricloroethylene và đề xuất chỉ số giám sát sinh học”

14/07/2021
Sáng ngày 14/07/2021 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp trực tuyến Hội đồng khoa học và công nghệ cấp TLĐ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ Khoa học và ...

Họp HĐ tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KHCN cấp TLĐ: "Nghiên cứu đánh giá rủi ro ATSKNN cho một số ngành có nguy cơ cao và đề xuất giải pháp kiểm soát rủi ro"

14/07/2021
Sáng 12/07/2021, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: "Nghiên cứu đánh giá rủi ro an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho một số ngành ...

Họp HĐ KHCN cấp TLĐ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện từ năm 2022: “Nghiên cứu đánh giá mức độ phơi nhiễm 2- Butoxyethanol (2-BE) và đề xuất chỉ số giám sát sinh học”

13/07/2021
Sáng ngày 13/07/2021 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Tổng Liên Đoàn tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ Khoa học và ...