Họp Hội đồng KH&CN nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ mã số 218/07/TLĐ: “Nghiên cứu xác định mức độ nhiễm ethylbenzen qua sản phẩm chuyển hóa axit mandelic và axit phenylglyoxylic trong nước tiểu ở người lao động có tiếp xúc.

24/07/2020
Ngày 23/07/2020 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp Hội đồng KH&CN đánh giá, nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ mã số 218/07/TLĐ: “Nghiên cứu xác định mức độ nhiễm ...

Họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: Nghiên cứu xác định mức độ phơi nhiễu hexone, aceton nghề nghiệp ở người lao động trong ngành sơn và đề xuất tiểu chuẩn giám sát sinh học.

24/07/2020
Sáng ngày 23/07/2020 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện từ năm 2021: ...

Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường cho cán bộ công đoàn cơ sở

24/07/2020
Sáng nay (24/7/2020), tại Phú Thọ, Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao nhận thức về Bảo vệ môi trường, An toàn vệ ...

Nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu đánh giá nguy cơ rủi ro ATVSLĐ và đề xuất áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 cho các cơ sở sản xuất kết cấu thép khu vực miền Trung”

22/07/2020
Chiều 22/07/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu đánh giá nguy cơ rủi ro an toàn vệ sinh lao động và đề xuất áp dụng ...

Họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu giải pháp kiểm soát rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại một số cơ sở đóng tàu biển góp phần giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

22/07/2020
Sáng ngày 17/07/2020 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện từ năm 2021: ...

Hội thảo Phương pháp luận đề tài KH&CN: Nghiên cứu xây dựng quy trình thử nghiệm phục vụ đánh giá hợp chuẩn, hợp quy cho các phương tiện bảo vệ cá nhân: Giày ủng an toàn, dây đỡ cả người và phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp

17/07/2020
Ngày 17/07/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Hội thảo phương pháp luận đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình thử nghiệm phục vụ đánh giá hợp chuẩn, hợp quy cho các phương ...

Họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động trong ngành xây dựng"

17/07/2020
Sáng ngày 17/07/2020 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp Họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực ...

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: Tăng COHb máu và Cytochrome Gen Cyp2E1 do tiếp xúc với Dichloromethane (CH2Cl2) ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân tẩy rửa khuôn đúc thuộc ngành công nghiệp nhựa

10/07/2020
Sáng ngày 09/07/2020 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: “Tăng COHb máu và ...

Đánh giá rủi ro an toàn, vệ sinh lao động ở các cơ sở khai thác và chế biến đá

12/06/2020
Khai thác đá là một lĩnh vực hoạt động của khai thác khoáng sản. Khai thác và chế biến đá (KT&CBĐ) được coi là một trong những ngành gây nhiều TNLĐ và BNN nhất. Nguyên nhân ...

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ

21/05/2020
Sáng ngày 20/05/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ.