CÁC YẾU TỐ TÁC HẠI NGHỀ NGHIỆP

25/05/2012
Tác hại nghề nghiệp không hẳn sẽ mãi mãi gắn chặt với nghề nghiệp và không thể nào tránh được. Trái lại, con người có khả năng dự phòng nó, hạn chế nó, thay đổi nó, thậm chí loại trừ hẳn nó ra khỏi ...

Các biện pháp dự phòng và cải thiện ĐKLV nhẳm giảm các tác hại nghề nghiệp

25/05/2012
Tác hại nghề nghiệp không hẳn sẽ mãi mãi gắn chặt với nghề nghiệp và không thể nào tránh được. Trái lại, con người có khả năng dự phòng nó, hạn chế nó, thay đổi nó, thậm chí loại trừ hẳn nó ra khỏi ...