Tương lai của việc làm việc trong môi trường ảo và vấn đề an toàn, vệ sinh Lao động

02/08/2022
Vấn đề an toàn, vệ sinh lao động trong môi trường làm việc ảo sẽ có những rủi ro/thách thức và cơ hội mới.

Những hành động tốt nhất để chống lại bạo lực nơi làm việc

11/05/2021
Hiện tại là một thời điểm khó khăn để tìm được việc làm trong hầu hết các ngành nghề. Người ta đã đề ra những thay đổi lớn và nhanh chóng trong các chính sách tại nơi làm việc nhằm chống lại ...

Phát hiện của các nhà khoa học cho thấy cần nhanh chóng có biện pháp bảo vệ lính cứu hỏa trước ung thư

21/12/2020
Trong một báo cáo độc lập của Đại học Central Lancashire (UCLan) do Liên minh các Lữ đoàn cứu hỏa (FBU) ủy nhiệm, họ đã công bố những tiết lộ gây chấn động về những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng đối ...

Chú ý trong việc bảo đảm an toàn cho mắt giữa thời đại dịch COVID-19

21/12/2020
Mỗi năm có hàng ngàn người Mỹ bị chấn thương mắt tại chỗ làm, dẫn tới mất thị lực. Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, chấn thương mắt tại nơi làm việc khiến cho chi phí bồi thường cho người lao động ...