Cách thức nhà sản xuất giữ cho người lao động an toàn trước đại dịch COVID-19

29/08/2022
Danh mục các hành động người sử dụng lao động có thể thực hiện nhằm duy trì lực lượng lao động có sức khỏe và tuân thủ.

Du lịch trong trạng thái bình thường mới: Hướng dẫn trong ngành nhằm thúc đẩy sức khỏe và an toàn của tất cả khách du lịch

15/03/2022
Được phát triển với sự hợp tác chặt chẽ giữa các chuyên gia y tế và các nhà lãnh đạo du lịch, hướng dẫn đã cho phép nhiều phân khúc trong ngành du lịch đón khách một cách an toàn, trách nhiệm và bảo ...

Các công ty nên ứng phó với biến thể của SARS-CoV-2 như thế nào?

23/02/2022
Sự xuất hiện biến thể Omicron của Covid-19 một lần nữa buộc người sử dụng lao động phải xem xét lại các biện pháp đang áp dụng để bảo vệ nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và nhà phân phối.

Hướng dẫn người lao động quay trở lại làm việc sau khi nhiễm Covid-19 và Hội chứng Covid kéo dài

19/01/2022
Cục Sức khỏe và An toàn nơi làm việc của Châu Âu (European Agency for Safety and Health at Work) đã đưa ra những Hướng dẫn cho các nhà quản lý doanh nghiệp và người lao động chuẩn bị cho việc quay ...

Hướng dẫn cho các nhà quản lý hỗ trợ người lao động quay trở lại làm việc sau khi nhiễm Covid-19 và hội chứng Covid kéo dài

23/12/2021
Dựa vào kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Hội Y Học Lao Động CHÂU ÂU (Society of Occupational Medicine), Cục Sức khỏe và An toàn nơi làm việc của Châu Âu (European Agency for Safety and ...

An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc trong bối cảnh COVID-19

27/09/2021
Ngày 26 tháng 6 năm 2020, WHO đã đưa ra hướng dẫn thực hiện các biện pháp xã hội và sức khỏe cộng đồng để ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc.