Hướng dẫn An toàn, vệ sinh lao động cho nhân viên y tế trong phòng, chống dịch COVID-19

06/04/2022
Nhân viên y tế làm việc phục vụ phòng chống dịch COVID-19 đối mặt với nhiều nguy cơ, do đó cần giảm căng thẳng và mệt mỏi cho nhân viên y tế bằng cách luân phiên ca làm việc; Bố trí làm việc 5 ca 8 ...

Từ 15.4 tiêu chuẩn phân loại điều kiện lao động được thay đổi

01/04/2022
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15.4.2022 quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động.

Nguyên tắc sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động

24/01/2022
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 27/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết về nội dung, chương trình và việc tổ chức bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao ...

Thực hiện Công ước của ILO về xóa bỏ lao động cưỡng bức

05/01/2022
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký ban hành Quyết định số 2234/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về Xóa bỏ lao động cưỡng bức.

Ban hành Quy chuẩn An toàn trong thi công xây dựng mới, chú trọng các điều kiện đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người lao động

31/12/2021
(Xây dựng) - Mới đây, Bộ Xây dựng vừa có Thông tư số 16/2021/TT-BXD ban hành QCVN 18:2021/BXD mới về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng có nhiều điểm mới liên quan đến các ...

Phân biệt đối xử về giới trong lao động bị phạt tới 30 triệu đồng

31/12/2021
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 125/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới.

Tăng thời gian làm thêm tối đa của lao động thời vụ

30/12/2021
Từ ngày 1/2/2022, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính chất thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng sẽ được thực hiện theo Thông tư số ...

Sửa đổi, bổ sung Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

20/10/2021
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên ...

Chính sách mới về chi phí đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong xây dựng

04/10/2021
Ngày 25/8/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BXD hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường

18/08/2021
Ngày 30/06/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 10/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.