Quy định về lựa chọn nhà thầu

12/11/2015
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, được thực hiện từ ngày 10/12/2015.

Thủ tướng: Phấn đấu để mỗi ngày trong năm đều là ngày pháp luật

10/11/2015
Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân có ý nghĩa rất quan trọng, đồng thời phải phấn đấu để mỗi ...

Luật An toàn vệ sinh lao động: Siết chặt công tác đảm bảo ATVSLĐ

23/10/2015
Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIII với 7 chương, 93 điều, trên cơ sở cụ thể hóa 20 điều tại chương IX về ATVSLĐ của Bộ luật Lao động năm ...

Nghị định 88/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động

13/10/2015
Ngày 07/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh ...

Nghị định 143/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

02/10/2015
Ngày 24/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 143/2013/NĐ-CP quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo đối với người học chương trình giáo dục cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được ...

Nghị định số 43/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/05/2013 quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn

02/10/2015
Ngày 10/05/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích ...

Nghị định 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

01/10/2015
Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT).

Luật Bảo hiểm xã hội của Quốc hội, số 58/2014/QH13

01/10/2015
Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014.

Quyết định 1351/QĐ-LĐTBXH bãi bỏ 54 văn bản do Bộ Lao động Thương binh và xã hội ban hành

29/09/2015
Ngày 21/9/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1351/QĐ-LĐTBXH về việc bãi bỏ 54 văn bản quy phạm pháp luật

Những nội dung chính Điều lệ Công đoàn khóa XI

25/09/2015
Tại Đại Hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đã thông qua Điều Lệ công đoàn Việt Nam ngày 30/7/2013. Điều lệ Công đoàn khóa XI có X Chương và 45 Điều.