Tp Hà Nội: Đẩy lùi ô nhiễm làng nghề

05/04/2019
Những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm môi trường các làng nghề tại Hà Nội đang là một vấn đề cấp bách. Do vậy, các cấp, ngành liên quan và cơ sở làng nghề cần thực hiện hiệu quả các giải pháp để bảo ...

Kiểm soát chất thải nhựa gây ô nhiễm

25/02/2019
Việt Nam được đánh giá là một trong bốn quốc gia trên thế giới có lượng chất thải nhựa xả ra biển nhiều nhất. Các nguồn gây ô nhiễm chính liên quan chất thải nhựa trên biển chủ yếu là nguồn thải trên ...

Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp: Cần sự phối hợp đồng bộ

08/01/2019
Do thiếu nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, ý thức về bảo vệ môi trường (BVMT) của các cơ sở sản xuất còn hạn chế, khiến công tác BVMT tại các cụm công nghiệp (CCN) đang rất lỏng lẻo và không hiệu quả.

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không an toàn - Nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

19/12/2018
Từ những năm 50 của thế kỷ trước cho đến nay, trong hệ thống các biện pháp bảo vệ thực vật (BVTV) việc sử dụng thuốc BVTV vẫn đóng một vai trò hết sức quan trọng, đôi khi còn là yếu tố quyết định ...

Công tác truyền thông là cầu nối đưa các nghiên cứu khoa học – công nghệ vào đời sống

18/12/2018
Thực trạng hiện nay là các sản phẩm nghiên cứu khoa học của Việt Nam vẫn còn nằm trong phòng thí nghiệm, còn các doanh nghiệp thì mãi luẩn quẩn trong kinh doanh vì không đổi mới công nghệ. Sự kết nối ...

Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp: Lỏng lẻo, thiếu hiệu quả

13/12/2018
Do thiếu nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, ý thức về bảo vệ môi trường (BVMT) của các cơ sở sản xuất còn hạn chế, công tác BVMT tại các cụm công nghiệp (CCN) đang rất lỏng lẻo và không hiệu quả.

Xử lý triệt để khu, cụm công nghiệp gây ô nhiễm

19/11/2018
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các địa phương triển khai Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích giai đoạn 2016-2020, ...

Nâng cao nhận thức về an toàn lao động tại các làng nghề Việt Nam

05/11/2018
Thời gian qua, các làng nghề ở Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ, tạo việc làm cho hàng vạn lao động. Song, vấn đề an toàn vệ sinh lao động tại đây lại chưa được quan tâm đúng mức.

Phát động cộng đồng cam kết “Chống rác thải nhựa” giữ hành tinh xanh

12/10/2018
Đó là mục tiêu chung mà Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Đại diện Liên Hợp quốc và các tổ chức chính trị: Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Nông dân ...

Chung tay "Chống rác thải nhựa"

12/10/2018
Hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, sáng 12-10, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lễ phát động phong trào "Chống rác thải nhựa" nhằm kêu gọi những hành động thiết thực, thay ...