Việt Nam phê chuẩn Công ước 159 của ILO về việc làm cho người khuyết tật

28/03/2019
Điều này sẽ giúp Việt Nam tiếp tục điều chỉnh khung pháp lý phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế để bảo vệ các nhóm lao động yếu thế trong xã hội.

Công ước 186 - Công ước về Lao động Hàng hải, 2006

23/09/2014
Ngày 7 tháng 2 năm 2006, tại Hội nghị toàn thể Tổ chức Lao động quốc tế, Cơ quan điều hành Tổ chức Lao động quốc tế đã được triệu tập họp, mong muốn xây dựng một văn kiện chặt chẽ và duy nhất bao gồm ...

Công ước số 145- Công ước về Tính liên tục của việc làm cho thuyền viên, 1976

22/09/2014
Tại Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế ngày 13 tháng 10 năm 1976 trong kỳ họp thứ sáu mươi hai, Hội đồng quản trị của Văn phòng Lao động quốc tế triệu tập tại Giơ-ne-vơ đã thông báo những ...

Công ước số 178- Công ước về Thanh tra các điều kiện làm việc và sinh hoạt của thuyền viên

22/09/2014
Ngày, 20 tháng 10 năm 1996, Công ước số 178- Công ước về Thanh tra các điều kiện làm việc và sinh hoạt của thuyền viên Tổ chức lao động quốc tế đã được thông qua.

Công ước số 180 - Công ước về thời gian làm việc của thuyền viên và số lượng thủy thủ đoàn trên tàu

22/09/2014
Ngày 20 tháng 10 năm 1996, Công ước số 180 Thời gian làm việc của thuyền viên và số lượng thủy thủ trên tàu, 1996 đã được Tổ chức Lao động quốc tế chính thức thông qua.

Ngày 29 tháng 10 năm 1976, Công ước về Nghỉ phép hàng năm có hưởng lương (thuyền viên), 1976 chính thức được thông qua.

18/09/2014
Ngày 29 tháng 10 năm 1976, Công ước về Nghỉ phép hàng năm có hưởng lương (thuyền viên), 1976 chính thức được thông qua.

Công ước số 187: Công ước về Cơ chế tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động, 2006

01/04/2014
Tại Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế, được Hội đồng quản trị của Văn phòng Lao động quốc tế triệu tập tại Giơ-ne-vơ, tại phiên họp lần thứ 95 ngày 31 tháng 5 năm 2006. Nhận thấy tính ...

Công ước số 170- Công ước về an toàn trong việc sử dụng hóa chất tại nơi làm việc, 1990

26/03/2014
Công ước số 170 của ILO được thông qua ngày 25 tháng 6 năm 1990, có hiệu lực từ 4/11/1993 và được gọi là Công ước về hoá chất, l990.