Phương tiện bảo vệ cá nhân kiểm soát khí hậu: Tầm quan trọng của việc phòng ngừa bệnh liên quan đến nhiệt

07/07/2017
Kiểm soát khí hậu trong phương tiện bảo vệ cá nhân liên quan đến các sản phẩm phương tiện bảo vệ cá nhân cho phép người lao động cải thiện nhiệt độ cơ thể và làm việc dễ dàng hơn.

Các yêu cầu đối với thợ hàn và các phương tiện bảo vệ cá nhân đối với công việc hàn hơi

27/12/2016
Mối nguy hiểm của hàn, cắt kim loại không chỉ đối với người thợ hàn và còn ảnh hưởng đến người xung quanh. Những rủi ro phát sinh có thể là hỏng mắt, tổn thương da, bỏng, hít phải hơi khí độc...Theo ...

Có nơi cất giữ và bảo quản thích hợp phương tiện bảo vệ cá nhân

31/10/2016
Cung cấp “nhà” cho mỗi loại phương tiện bảo vệ là một phần thiết yếu trong chương trình để doanh nghiệp sử dụng hiệu quả phương tiện bảo vệ cá nhân.

Đảm bảo thiết bị bảo vệ cá nhân được trang bị đầy đủ, được bảo quản và giữ gìn sạch sẽ

25/10/2016
Phương tiện bảo vệ cá nhân được người lao động chấp nhận thì họ sẽ tự giác sử dụng và thường xuyên hơn.

Đảm bảo mọi người sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân ở nơi cần thiết

24/10/2016
Thuyết phục mọi người luôn luôn sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đúng cách khi cần thiết. Điều này yêu cầu sự quản lý thống nhất.

Cung cấp phương tiện bảo vệ cá nhân đúng chủng loại

20/10/2016
Tránh sử dụng không đúng loại phương tiện bảo vệ cá nhân dễ gây sai lầm về an toàn. Hãy tham khảo từ các nhà sản xuất khi lựa chọn và sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân.

Ghi rõ các khu vực yêu cầu sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân

18/10/2016
Đánh dấu rõ ràng các khu vực yêu cầu sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân, sẽ giúp công nhân phải nhớ sử dụng phương tiện bảo vệ trong suốt thời gian làm việc.

Hướng dẫn bảo quản mũ bảo hộ lao động

28/12/2015
Người lao động và các nhà quản lý về an toàn và mua sắm vật tư cần làm quen với hướng dẫn bảo quản mũ bảo hộ lao động để mũ luôn ở trạng thái sử dụng tốt nhất.