Tuyên bố ba bên về các Nguyên tắc liên quan đến các Doanh nghiệp đa quốc gia và Chính sách xã hội (ILO’s MNE Declaration)

05/07/2018
Tuyên bố Tuyên bố ba bên về các Nguyên tắc liên quan đến các Doanh nghiệp đa quốc gia và Chính sách xã hội là công cụ toàn cầu duy nhất của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) cung cấp những hướng dẫn ...

Kế hoạch hành động về An toàn và Sức khỏe cho lao động trẻ

07/05/2018
Kế hoạch Hành động về An toàn và Sức khỏe cho Lao động trẻ được Dự án An toàn và Sức khỏe cho Lao động trẻ (SafeYouth@Work) xây dựng.

An toàn và vệ sinh tại nông trại

05/10/2015
Là một người nông dân, bạn thực hiện rất nhiều công việc khác nhau trong ngày làm việc của mình. Trong đó, bạn thường xuyên tiếp xúc với động vật, di chuyển vật nặng, sử dụng các loại máy móc khác ...

An toàn và vệ sinh tại xưởng sửa chữa ô-tô

05/10/2015
Trong một ngày bình thường, xưởng sửa chữa ô-tô cung cấp rất nhiều dịch vụ cho các khách hàng, ví dụ như bảo dưỡng hoặc sửa lốp xe. Khi cung cấp các dịch vụ này, bạn cần tiến hành các công việc như ...

An toàn và vệ sinh tại xưởng gỗ

05/10/2015
Các hoạt động được thực hiện trong xưởng gỗ rất đa dạng, do đó các loại hình xưởng gỗ được phân loại theo những hoạt động cụ thể này, từ xưởng điêu khắc gỗ cho đến xưởng mộc. Tất cả các loại hình kể ...

Các điểm kiểm tra ecgônômi trong nông nghiệp

20/07/2015
Theo Tổ chức ILO, ngành nông nghiệp hiện nay là một trong những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm nhất ở trong cả những nước đã và đang phát triển.

5 bước hướng dẫn đánh giá nguy cơ rủi ro tại nơi làm việc

14/07/2015
Làm thế nào để đánh giá nguy cơ, giảm thiểu rủi ro tại nơi làm việc? Ấn phẩm của ILO “A 5 step guide for employers, workers and their representatives on conducting workplace risk assessments”, hướng ...

Bàn về vấn đề quyền lợi tối thiểu đối với lao động giúp việc gia đình Việt Nam

10/07/2015
Giúp việc gia đình đang trở thành một lĩnh vực phát triển nhanh chóng đối với lao động Việt Nam tìm kiếm cơ hội việc làm trong và ngoài nước. Ngày quốc tế lao động giúp việc gia đình năm nay là thời ...

Hướng dẫn cho thanh tra lao động: Điều tra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

03/04/2015
Sách hướng dẫn dành cho thanh tra bao gồm các thông tin về ý nghĩa, tầm quan trọng và phương pháp tiến hành điều tra có hiệu quả và cách trình bày báo cáo tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Ma trận kiểm toán sử dụng cho Hướng dẫn Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động của ILO (ILO-OSH 2001)

03/02/2015
Năm 2001, ILO đã xây dựng Hướng dẫn về Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), ILO-OSH 2001, nhằm giúp các chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động tăng cường hiệu quả thực ...