Làm việc từ xa và công việc di động dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông: Làm việc linh hoạt trong thời đại kỹ thuật số

12/02/2020
Làm việc từ xa và công việc di động dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông (Telewwork and ICT-based mobile work - TICTM) là bất kỳ loại công việc nào mà người lao động làm việc từ xa, cách xa ...

Phụ nữ cần được quan tâm trong lĩnh vực an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

10/02/2020
Công đoàn khắp nơi trên thế giới giúp nơi làm việc an toàn và lành mạnh hơn cho tất cả công nhân, phụ nữ và nam giới, nhưng sức khỏe và an toàn nghề nghiệp của phụ nữ (OHS) thường bị bỏ qua, khiến ...

Mối quan hệ giữa căng thẳng tâm lý xã hội tại nơi làm việc, trầm cảm và suy giảm nhận thức

13/12/2019
Đối tượng của các rối loạn tâm thần và công việc được nhiều ưu tiên trong lĩnh vực an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, đặc biệt tại nơi những căng thẳng do công việc dẫn đến trầm cảm và suy giảm khả ...

SysDEA: Phân tích hệ thống phơi nhiễm da với các hóa chất nguy hại tại nơi làm việc

13/12/2019
Mục tiêu tổng thể của nghiên cứu SysDEA là tạo ra kiến thức khoa học để cải thiện và chuẩn hóa các phương pháp tính toán phơi nhiễm hóa chất qua da tại nơi làm việc.

Rối loạn cơ xương liên quan đến công việc: sự phổ biến, chi phí và nhân khẩu học ở EU

09/12/2019
Rối loạn cơ xương liên quan đến công việc (MSDs) vẫn là vấn đề sức khỏe liên quan đến công việc phổ biến nhất ở Liên minh châu Âu và những người lao động trong tất cả các ngành nghề, công việc có thể ...

Hướng dẫn điện tử để quản lý căng thẳng và rủi ro tâm lý xã hội

04/12/2019
Hướng dẫn điện tử về căng thẳng và rủi ro tâm lý xã hội cung cấp thông tin về căng thẳng liên quan đến công việc và rủi ro tâm lý xã hội để thúc đẩy nhận thức, hiểu biết và quản lý các vấn đề này tại ...

Khảo sát doanh nghiệp châu Âu lần thứ ba về rủi ro mới và mới nổi

29/11/2019
Báo cáo này trình bày những phân tích đầu tiên về những phát hiện và kết luận chính của cuộc Khảo sát doanh nghiệp châu Âu lần thứ 3 về rủi ro mới và mới nổi (ESENER 3), được thực hiện vào năm 2019.

Tác nhân sinh học và các bệnh liên quan đến công việc: kết quả nghiên cứu tài liệu, phỏng vấn chuyên gia và phân tích hệ thống giám sát

29/11/2019
Báo cáo này là một phần của một dự án lớn nhằm giải quyết các rủi ro do các tác nhân sinh học gây ra tại nơi làm việc.

Phương pháp phân tích Bowtie - kỹ thuật đánh giá rủi ro đầy triển vọng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu

16/07/2019
Cơ quan giáo dục và đào tạo Scotland (NES) đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến nhằm đánh giá giá trị tiềm ẩn của phương pháp phân tích Bowtie (BTA) như một phương thức xác định và đánh giá chủ động dựa ...

Hoạt động thẩm tra: có phải là giải pháp hiệu quả cho việc quản lý rủi ro về sức khỏe và an toàn?

16/07/2019
Bài báo xem xét bối cảnh của sự thay đổi luật lần này, nhấn mạnh điểm mấu chốt trong hoạt động thẩm tra và tìm hiểu về khái niệm “người chịu trách nhiệm”

Hồi cứu nhanh về chuyển giao và trao đổi kiến thức trong lĩnh vực sức khỏe và an toàn

16/07/2019
Thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc có thể là gánh nặng đối với người lao động và nơi làm việc. Khái niệm về nghiên cứu áp dụng thực tiễn là rất quan trọng trong hoạt động nghiên cứu về sức khỏe ...

Khai thác dữ liệu từ những điều tra về an toàn và quy trình đánh giá hiệu suất của các mặt về quản lý an toàn

16/07/2019
Bài báo trình bày cách sử dụng ghi chép từ các cuộc điều tra về an toàn như phương tiện hỗ trợ đánh giá các mặt quản lý an toàn.

Các nhà tư vấn và những rào cản đối với công tác bảo vệ và quảng bá về sức khỏe & an toàn của người lao động lớn tuổi

16/07/2019
Người lao động lớn tuổi có thể tiếp tục cống hiến rất nhiều, nhưng người sử dụng lao động có trách nhiệm kiểm tra môi trường làm việc để bảo vệ người lao động giảm sút về năng lực