Phân tích các nghiên cứu điển hình về việc điều trị các rối loạn cơ xương mãn tính

28/08/2020
Báo cáo này trình bày tám nghiên cứu điển hình về những người bị rối loạn cơ xương mãn tính đã trở lại làm việc thành công sau khi nghỉ ốm hoặc vẫn tiếp tục làm việc khi bị rối loạn cơ xương mãn tính.

Thực hành công việc an toàn trong xây dựng nhà ở

04/08/2020
Hướng dẫn này là để giúp bất cứ ai cần hiểu rõ hơn các yêu cầu về sức khỏe và an toàn của ngành xây dựng nhà ở

Tác nhân sinh học và phòng ngừa các bệnh liên quan đến công việc: Tổng quan

03/08/2020
Báo cáo này là sản phẩm cuối cùng của một dự án lớn nghiên cứu giải quyết việc phơi nhiễm với các tác nhân sinh học tại nơi làm việc và các ảnh hưởng liên quan đến sức khỏe.

Làm việc với silica và các sản phẩm chứa silica

07/07/2020
Vừa qua, Safe Work Australia đã ra bản Hướng dẫn làm việc với silica và các sản phẩm chứa silica được dịch ra nhiều thứ tiếng, trong đó có Tiếng Việt.

Thực hành công việc an toàn khi làm việc với chì

22/04/2020
Chì là kim loại màu xám, tồn tại trong tự nhiên, được sử dụng trong nhiều loại sản phẩm tiêu dùng và công nghiệp. Nó cũng là một vật liệu nguy hại. Nếu NSDLĐ và NLĐ không thực hiện các biện pháp ...

Các Tiêu chuẩn của ILO và dịch COVID-19 (virus Corona)

20/04/2020
Cuốn cẩm nang này tập hợp nội dung trả lời những câu hỏi thường gặp liên quan đến các tiêu chuẩn lao động quốc tế và dịch COVID-19. Cuốn cẩm nang này không rà soát tổng thể các giải pháp mang tính ...

Ấn phẩm khai thác mỏ: Đánh giá tác động của các công trình khí hậu an toàn đến hiệu suất làm việc của công nhân trong ngành khai thác mỏ

17/04/2020
Để nâng cao hiểu biết rõ ràng hơn về môi trường an toàn và sức khỏe trong ngành khai thác mỏ của Hoa Kỳ, Viện An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp Mỹ (NIOSH) đã khảo sát người lao động trong ngành khai ...

Tiếp xúc với các tác nhân sinh học tại nơi làm việc: chúng ta có thể bảo vệ người lao động đặc biệt có nguy cơ như thế nào?

09/04/2020
Năm tài liệu thảo luận của EU-OSHA xác định các lĩnh vực mà người lao động có nguy cơ cao tiếp xúc với các tác nhân sinh học

Rối loạn cơ xương liên quan đến công việc: Sự kiện và số liệu - Báo cáo tổng hợp từ các báo cáo của 10 quốc gia thành viên EU

17/03/2020
Báo cáo khảo sát sự phổ biến và phạm vi của MSDs, các yếu tố rủi ro liên quan, tác động của chúng đối với sức khỏe và sự phòng ngừa tại nơi làm việc.

OSHwiki: Đánh giá tác động của chính sách an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

02/03/2020
Đánh giá tác động cho phép các nhà hoạch định chính sách đưa ra lựa chọn sáng suốt về việc có thực hiện can thiệp chính sách hay không và chọn một công cụ chính sách phù hợp.