Cơ sở dữ liệu đề tài

 
Cấp Quản lý đề tài:
Đề tài và chương trình KH&CN cấp Quốc gia (59)
Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (195)
Đề tài KH&CN cấp cơ sở (87)
Các đề tài khác có liên quan (23)
1. Nghiên cứu phân lập và định danh bằng phương pháp sinh học phân tử một số nấm mốc gây hại trong không khí môi trường lao động tại cơ sở chế biến lương thực
Chủ nhiệm đề tài ThS. Vũ Duy Thanh Mã số đề tài 216/01/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Trạm QT&PT MTLĐ
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2016
2. Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ oxy hóa hoàn toàn toluen bằng vật liệu xúc tác ở nhiệt độ thấp
Chủ nhiệm đề tài ThS. Ngô Quốc Khánh Mã số đề tài 216/02/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Trạm QT&PT MTLĐ
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2016
3. Nghiên cứu ảnh hưởng của monomer Isoxyanat trong môi trường không khí khu vực sơn ở các cơ sở sản xuất ô- tô, xe máy đến sức khỏe người lao động
Chủ nhiệm đề tài ThS. Thái Hà Vinh Mã số đề tài 216/03/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Trạm QT&PT MTLĐ
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2016
4. Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩn một số bộ lọc của mặt nạ, bán mặt nạ phòng độc
Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng Mã số đề tài 216/04/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Trung tâm KH An toàn lao động
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2016
5. Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩn một số phương tiện chống rơi ngã cá nhân
Chủ nhiệm đề tài ThS. Lê Đức Thiện Mã số đề tài 216/05/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Trung tâm KH An toàn lao động
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2016
6. Nghiên cứu, chế tạo thử nghiệm đế giầy bảo hộ lao động chịu xăng, dầu, mỡ bằng hỗn hợp (blend) cao su acrylonitric butadien (NBR) và nhựa nhiệt dẻo polypropylen (PP)
Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy Mã số đề tài 216/06/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Trung tâm KH An toàn lao động
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2016
7. Nghiên cứu áp dụng các chỉ số định lượng chất chuyển hóa trong nước tiểu để xác định mức thấm nhiễm tổng benzen, toluen, xylen, styren ở người lao động có tiếp xúc nghề nghiệp
Chủ nhiệm đề tài ThS. Vũ Xuân Trung Mã số đề tài 216/07/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2016
8. Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở khoa học và dữ liệu kỹ thuật để xác định khối lượng nâng nhấc vật nặng thủ công cho lao động nữ
Chủ nhiệm đề tài CN. Ngô Thị Ánh Tuyết Mã số đề tài 216/08/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2016
9. Nghiên cứu ảnh hưởng mạn tính của benzen, toluen, xylen ở người lao động tiếp xúc với nồng độ dưới tiêu chuẩn cho phép qua xét nghiệm một số chỉ số huyết học, chỉ số mARN CYP2E1 và sự biến đổi của gen CYP2E1
Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Hiền Mã số đề tài 216/09/TLĐ
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2016
10. Nghiên cứu ứng dụng giải pháp tích hợp chiếu sáng vùng làm việc với chiếu sáng sự cố sử dụng nguồn sáng LED
Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Đắc Hiền Mã số đề tài CTPH-2016/01/TLĐ-BKHCN
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Đơn vị chủ trì Phân viện BHLD và BVMT miền Nam
Trạng thái: Đang triển khai Năm bắt đầu 2016
12345678910NextLast
Page 1 of 39