Sản phẩm tiêu biểu

Công trình/Dự án tiêu biểu

 

GIA CÔNG, CHẾ TẠO THIẾT BỊ

21/05/2018
Công nghiệp cơ khí là một ngành kinh tế chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Sự phát triển của ngành công nghiệp vừa là nền tảng, vừa là động lực cho sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.

TƯ VẤN-THIẾT KẾ-KIỂM SOÁT & XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

09/05/2018
Trung tâm Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường (LEC) chuyên tư vấn các giải pháp xử lý môi trường (xử lý nước- nước thải, khí thải, rác thải) cho doanh nghiệp, công ty, các khu thương mại, và bệnh ...

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

08/05/2018
Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ Lao động, nay là Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động, là Viện trọng điểm đầu ngành quốc gia trong hệ thống các cơ quan khoa học công nghệ của Nhà nước, nghiên cứu và ...

THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH

02/04/2015
LEC chuyên cung cấp dịch vụ thi công xây lắp các trạm xử lý nước – nước thải và khí thải theo các tiêu chuẩn thi công của Việt Nam cũng như những quy định riêng của LEC.

ĐO ĐẠC, ĐÁNH GIÁ, HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ - CÔNG TRÌNH

23/03/2015
Trung tâm Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường (LEC) chuyên đo đạc, đánh giá, hiệu chỉnh các thiết bị, công trình thông gió, điều hòa không khí, cấp nước, thoát nước, kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi ...
Thứ 4, Ngày 21 tháng 2 năm 2024
06:18:24 PM