Gánh nặng lao động và nhu cầu dinh dưỡng của công nhân ngành Dệt May, Da Giầy ở Việt Nam

22/10/2019
Vì mục tiêu “bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động, bảo vệ và phát triển nguồn nhân lực”, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiên cứu đánh giá gánh nặng lao động, nhu cầu ...

Tình trạng tiếp xúc styren qua sản phẩm chuyển hóa axít mandelic và axít phenylglyoxylic

11/09/2019
Kết quả phân tích nồng độ MA + PGA mẫu nước tiểu của 100 lao động tại 03 cơ sở sản xuất nhựa compossite có 7% số mẫu vượt nồng độ cho phép. So sánh giữa các bộ phận sản xuất cho thấy bộ phận đánh ...

Phơi nhiễm PAHs của người lao động tại một số trạm trộn bê tông asphalt khu vực Miền Trung

27/06/2019
Nghiên cứu cho thấy người lao động ở các trạm trộn bê tông asphalt ở Miền Trung có nguy cơ mắc ung thư cao cần phải được cảnh báo.

Đánh giá gánh nặng lao động, mức tiêu hao năng lượng và nhu cầu dinh dưỡng của công nhân trong các cơ sở Dệt May và Giầy Da

11/06/2019
Để cải thiện điều kiện làm việc và xây dựng thực đơn bữa ăn trên cơ sở mức tiêu hao năng lượng thực tế một cách hợp lý, Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động đã tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh ...

“Quang thông con ngươi”, một thông số quan trọng trong việc xây dựng tiêu chuẩn độ rọi chiếu sáng làm việc

18/03/2019
Bài báo đề cập đến một vấn đề liên quan đến việc xây dựng tiêu chuẩn chiếu sáng làm việc sử dụng nguồn sáng LED – Thông số về “quang thông con ngươi”

Quy trình đo suất liều bức xạ tia X và tia Gamma trong không khí

12/03/2019
Bức xạ tia X và tia gamma là hai loại bức xạ ion hóa đang được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các mặt của đời sống, Y tế, giáo dục, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, khai thác tài nguyên, xây ...

Nghiên cứu thực nghiệm xử lý COD, BOD, tổng ni tơ trong nước thải sinh hoạt trên thiết bị nguyên khối sử dụng công nghệ AO-MBBR lưu lượng 5m3/ngđ

27/02/2019
TÓM TẮT Hiện nay, ở nước ta xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ chủ yếu chỉ dùng bể tự hoại rồi thải ra môi trường. Dòng nước sau xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại vẫn còn các thành phần ô nhiễm đặc trưng ...

Ứng dụng ảnh vệ tinh Landsat giám sát biến động dung tích hồ chứa Kẻ Gỗ

21/02/2019
Xác định ranh giới mặt nước hồ chứa, sông suối,… là một nhiệm vụ quan trọng nhằm phục vụ công tác quản lý những biến động lượng nước trữ trong hồ chứa, sông suối, … và giám sát tình hình xói mòn, sạt ...