Hiện trạng ô nhiễm tổng vi sinh vật (vi khuẩn và nấm mốc) trong môi trường lao động ngành công nghiệp môi trường

26/09/2022
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm vi sinh vật (tổng vi khuẩn và tổng nấm) trong khu vực làm việc, ngành công nghiệp môi trường thuộc đề tài mã số CTTĐ 01/2020/TLĐ. Mục tiêu là ...

Đánh giá điều kiện lao động ở các cơ sở chế biến mủ cao su khu vực miền Trung

29/03/2022
Bài viết đề cập đến kết quả đánh giá điều kiện lao động (ĐKLĐ) theo các yếu tố hóa học, vật lý và sinh học ở các cơ sở chế biến mủ cao su khu vực miền Trung. Phương pháp VNIOSH – 2017 được sử dụng và ...

Đánh giá rủi ro an toàn lao động ở nhà máy chế biến mủ cao su

28/03/2022
Trong nội dung bài báo này chúng tôi tiến hành đánh giá rủi ro an toàn lao động cho các vị trí làm việccủa quy trình chế biến mủ cao su ly tâm tại nhà máy chế biến mủ cao su. Việc đánh giá rủi ro an ...