Nghiên cứu An toàn lao động

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật của quần áo bảo hộ lao động phổ thông cho nam và nữ

Báo cáo giới thiệu kết quả nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật của quần áo bảo hộ lao động phổ thông (QABHLĐPT). Những kết quả đạt được ...

Nghiên cứu sức khỏe nghề nghiệp

Đánh giá gánh nặng công việc nâng nhấc bằng tay theo phương trình nâng nhấc

Đau thắt lưng và chấn thương do hoạt động nâng nhấc bằng tay là một trong những vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp mà y tế dự phòng phải đối mặt. ...