Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ

Gánh nặng lao động và nhu cầu dinh dưỡng của công nhân ngành Dệt May, Da Giầy ở Việt Nam

Vì mục tiêu “bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động, bảo vệ và phát triển nguồn nhân lực”, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành ...

Nghiên cứu An toàn lao động

Tính toán lực cản phanh giảm tốc cho hệ thống thang thoát hiểm, mô phỏng và thực nghiệm kiểm chứng

Bài báo trình bày việc tính toán lực cản của cơ cấu phanh trong hệ thống thang thoát hiểm. Hệ thống thang thoát hiểm có bốn module, một module cố ...

Môi trường và điều kiện lao động

Gánh nặng lao động và nhu cầu dinh dưỡng của công nhân ngành Dệt May, Da Giầy ở Việt Nam

Vì mục tiêu “bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động, bảo vệ và phát triển nguồn nhân lực”, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành ...

Nghiên cứu sức khỏe nghề nghiệp

Một số nhận xét tổng quát về đặc điểm nhân trắc người Việt Nam trong lứa tuổi lao động năm 2018-2019

Nội dung bài báo trình bày sơ bộ kết quả thực hiện đo trực tiếp các dấu hiện chiều cao, cân nặng và cao ngồi trên 5148 đối tượng thuộc các ngành ...