Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ

Nghiên cứu thiết kế quần áo cho nam vận động viên đua xe đạp lứa tuổi từ 18-25

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế quần áo thể thao dành cho nam vận động viên đua xe đạp. Đã đưa ra bộ mẫu thiết kế mỹ thuật, xác định ...

Nghiên cứu An toàn lao động

Nghiên cứu thiết kế quần áo cho nam vận động viên đua xe đạp lứa tuổi từ 18-25

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế quần áo thể thao dành cho nam vận động viên đua xe đạp. Đã đưa ra bộ mẫu thiết kế mỹ thuật, xác định ...

Môi trường và điều kiện lao động

Phơi nhiễm PAHs của người lao động tại một số trạm trộn bê tông asphalt khu vực Miền Trung

Nghiên cứu cho thấy người lao động ở các trạm trộn bê tông asphalt ở Miền Trung có nguy cơ mắc ung thư cao cần phải được cảnh báo.

Nghiên cứu sức khỏe nghề nghiệp

Tiếp xúc nhiệt độ không khí cao liên quan đến sức khỏe tâm thần của công nhân nhà máy sản xuất giầy tại thành phố Hồ Chí Minh

Tiếp xúc vi khí hậu nóng không chỉ ảnh huởng đến sức khỏe thể chất mà còn tác động đến sức khỏe tâm thần của công nhân, trong đó ngành sản xuất giầy ...