Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ

Nghiên cứu chỉ ra rằng tiếp xúc với silica và beryllium tại nơi làm việc có thể có liên quan tới bệnh u hạt

Kết quả một nghiên cứu gần đây của các nhà nghiên cứu người Hà Lan cho thấy việc tiếp xúc với silica hay beryllium cũng như các kim loại khác có thể ...

Môi trường và điều kiện lao động

Tổng hợp và đặc trưng tính chất của Graphene dnagj khử (rGO) ứng dụng làm chất hấp phụ dung môi hữu cơ trong môi trường làm việc

Graphenen oxit dạng khử (rGO) được chế tạo thành công bằng phương pháp Hummer cải biến. Các phương pháp chụp ảnh quét điện tử (SEM) đã cho thấy ...

Nghiên cứu sức khỏe nghề nghiệp