Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ

Nghiên cứu An toàn lao động

Công cụ đánh giá rủi ro an toàn lao động trong thi công xây dựng nhà cao tầng

TÓM TẮT Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng như quá trình hội nhập quốc tế, công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã và ...

Môi trường và điều kiện lao động

“Quang thông con ngươi”, một thông số quan trọng trong việc xây dựng tiêu chuẩn độ rọi chiếu sáng làm việc

Bài báo đề cập đến một vấn đề liên quan đến việc xây dựng tiêu chuẩn chiếu sáng làm việc sử dụng nguồn sáng LED – Thông số về “quang thông con ngươi”

Nghiên cứu sức khỏe nghề nghiệp

Căng thẳng nghề nghiệp ở lái xe khách đường dài và tai nạn giao thông

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá căng thẳng nghề nghiệp ở lái xe khách đường dài và tai nạn giao thông. 200 nam lái xe khách đường dài tuyến ...