Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ

Hiện trạng sức khỏe dinh dưỡng của người lao động trong các cơ sở dệt may và giầy da

Nhánh đề tài “Đánh giá gánh nặng lao động và xác định nhu cầu dinh dưỡng theo mức tiêu hao năng lượng và một số bệnh điển hình liên ...

Nghiên cứu An toàn lao động

Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm đế giầy bảo hộ lao động chống xăng, dầu, mỡ bằng hỗn hợp (blend) cao su butadien acrylonitil (NBR) và nhựa nhiệt dẻo polypropylen (PP)

Tóm tắt Nghiên cứu chế tạo đế giầy, ủng chống xăng dầu mỡ trên cơ sở blend giữa cao su butadien acrylonitil (NBR) và nhựa nhiệt dẻo polypropylen (PP) ...

Môi trường và điều kiện lao động

Nghiên cứu và áp dụng công nghệ ion hoá để xử lý dung môi hữu cơ trong không khí môi trường lao động trong các phân xưởng in

Tóm tắt: Bài báo đề cập tới các kết quả nghiên cứu của đề tài CTTĐ-2016/01/TLĐ “Nghiên cứu xử lý các hợp chất dung môi hữu cơ ...

Nghiên cứu sức khỏe nghề nghiệp