Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ

Nghiên cứu mới về chuyên gia lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động

Nghiên cứu đưa ra nhận xét về các hệ thống tiêu chuẩn chuyên môn an toàn vệ sinh lao động tại 14 quốc gia, nêu bật những điểm khác biệt và tương đồng ...

Nghiên cứu An toàn lao động

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ phương tiện bảo vệ cá nhân trên công trường xây dựng.

Phương tiện bảo vệ cá nhân (PTBVCN) là giải pháp cuối cùng dùng để bảo vệ người lao động (NLĐ) phòng tránh những mối nguy hiểm có hại tại nơi làm ...

Nghiên cứu sức khỏe nghề nghiệp

Đánh giá mối liên quan giữa tiếp xúc Dichloromethane nghề nghiệp và biến đổi COHb máu ở nhà máy sản xuất xe hơi tại Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Một nghiên cứu cắt ngang trên 114 công nhân tại nhà máy sản xuất xe hơi có bộ phận tẩy sơn và sơn tại TpHCM, được thu thập mẫu nước tiểu xét nghiệm ...