Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ

Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải thủy sản của mô hình giá thể di động (MBBR) sử dụng giá thể biochip M

MỞ ĐẦU MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) là một dạng của quá trình xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính bởi lớp màng sinh học (biofilm). Trong quá ...

Nghiên cứu An toàn lao động

Xây dựng hệ công thức thiết kế găng tay bảo vệ sử dụng trong môi trường nitơ hóa lỏng

TÓM TẮT Phương tiện bảo vệ cá nhân được sử dụng để giảm thiểu sự tiếp xúc của người lao động với các nguy cơ có hại xảy ra ngoài tầm kiểm soát và ...

Môi trường và điều kiện lao động

Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải thủy sản của mô hình giá thể di động (MBBR) sử dụng giá thể biochip M

MỞ ĐẦU MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) là một dạng của quá trình xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính bởi lớp màng sinh học (biofilm). Trong quá ...

Nghiên cứu sức khỏe nghề nghiệp

Ứng dụng phần mềm PPW01 trong đo thời gian phản xạ thính – thị vận động

TÓM TẮT: Nghiên cứu đánh giá việc ứng dụng phần mềm PPWE01 (sử dụng trên máy tính) trong đo thời gian phản xạ thính – thị vận động thay thế cho máy ...