Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ

Điều kiện làm việc của nhân viên y tế chuyên nghành giám định pháp y tâm thần

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá môi trường làm việc của nhân viên y tế (NVYT) tại một Viện chuyên ngành giám định pháp y tâm thần. Một số yếu ...

Nghiên cứu An toàn lao động

Công cụ đánh giá rủi ro an toàn lao động trong thi công xây dựng nhà cao tầng

TÓM TẮT Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng như quá trình hội nhập quốc tế, công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã và ...

Môi trường và điều kiện lao động

Phơi nhiễm PAHs của người lao động tại một số trạm trộn bê tông asphalt khu vực Miền Trung

Nghiên cứu cho thấy người lao động ở các trạm trộn bê tông asphalt ở Miền Trung có nguy cơ mắc ung thư cao cần phải được cảnh báo.

Nghiên cứu sức khỏe nghề nghiệp

Điều kiện làm việc của nhân viên y tế chuyên nghành giám định pháp y tâm thần

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá môi trường làm việc của nhân viên y tế (NVYT) tại một Viện chuyên ngành giám định pháp y tâm thần. Một số yếu ...