Tình huống 147: Thùng rỗng phát nổ khi đang bị cắt bằng máy hàn khí gas

16/11/2018
Mô tả tình huống: Một người lao động đang cắt một thùng 180 lít trống không để sử dụng như là bình chứa các bộ phận máy móc. Anh làm nóng thùng đó với máy cắt oxi có sử dụng khí oxi và LPG (Khí dầu mỏ hóa lỏng) và hơi dễ cháy trong thùng gây phát nổ. Mặt của người lao động bị nắp thùng va vào.


Nguyên nhân gây tai nạn

  • Môi trường dễ nổ được hình thành do hơi dễ cháy
  • Thùng trống không liên quan đến tai nạn được thu thập từ một địa điểm khác cách đây khoảng 1 tháng trước khi xảy ra tai nạn và được cất giữ, sau đó được sử dụng như là thùng chứa kim loại phế thải.
  • Bởi vì thùng trống được giữ niêm phong, hơi chất lỏng dễ cháy trong thùng trộn với oxi, dẫn đến nguy cơ xảy ra vụ nổ tăng cao.

+ Thùng đã từng chứa sơn bóng bitum và chất dễ cháy.

+ Người lao động là một phần của lực lượng lao động được tuyển dụng chủ yếu để cung cấp dịch vụ vệ sinh.

  • Việc bắt lửa là do ngọn lửa của máy cắt oxi gây ra, cháy ở nhiệt độ 2.800℃ từ hỗn hợp oxi và khí propan.


Biện pháp phòng ngừa

Loại bỏ tất cả và bất kỳ chất nguy hiểm nào khỏi thùng trước khi bắt đầu công việc

- Kiểm tra kỹ lưỡng độc tính và mức nguy hiểm của hóa chất mà thùng đã  được sử dụng.

- Bể và thùng đã từng chứa chất nguy hiểm và dầu dễ cháy, có thể vẫn có hơi dễ cháy mặc dù không còn gì trong đó, do đó cần làm sạch và trung hòa bể và thùngtrước khi bắt đầu công việc.

(Nguồn tin: KOSHA)