Tình huống 150: Bó ống từ xe vận chuyển hàng rơi trúng người

21/11/2018
Một người lao động đi bộ qua công trường xây dựng và bị trúng một bó ống nặng khoảng 381 kg rơi xuống từ phía sau xe tải chở hàng. Bó ống đó đã không được buộc chắc chắn.


Nguyên nhân gây tai nạn

- Không có biển báo an toàn được đặt xung quanh xe tải chở hàng để kiểm soát lối vào.

- Dây thừng buộc ống bị lỏng, và người lao động đi ngang qua bị trúng phải bó ống đang rơi xuống.

 

Biện pháp phòng ngừa

- Kiểm soát lối vào khu vực mà hàng hóa đang được chất lên hay dỡ xuống.

- Đảm bảo rằng nhân viên thực hiện nhiệm vụ đang ở trong khu vực bằng cách đặt biển báo “cấm vào”.

- Đảm bảo không có nguy cơ hàng rơi xuống trước khi tháo lỏng dây buộc.(Nguồn tin: KOSHA)