Tình huống TNLĐ khi vận hành xe lu

15/10/2018
Công nhân đang sửa một hố ga vuông (D60cm x R60cm X 566cm) ở một công trường đang thực hiện công tác lát đường. Một xe lu đang làm công tác lu lên bề mặt ở cũng khu vực

Bạn có thể dự đoán việc gì sắp xảy ra?


HÃY XEM CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA

Người điều khiển xe lu đã không biết có công nhân dưới hố ga. Một công nhân khác đã cảnh báo anh ta và ra hiệu dừng lại, nhưng bánh sau của xe lu đã cán qua phần trên cơ thể người công nhân bên dưới hố ga.


NHỮNG HƯỚNG DẪN PHÒNG NGỪA TAI NẠN TƯƠNG TỰ

1. Không được thực hiện nhiều công việc cùng lúc trong cùng một khu vực.

2. Nếu phải thực hiệnnhiều công việc trong cùng một vị trí, phải thực hiện các biện pháp an toàn dưới đây và bảo đảm mọi người đều được biết:

- Tránh thực hiện các công việc cùng lúc;

- Phân chia và bố trí các rào chắn giữa các khu vực làm việc.

3. Bố trí người hướng dẫn trong khu vực làm việc có liên quan đến người khác.

(Nguồn tin: Tài liệu "Các tình huống tai nạn và hướng dẫn phòng ngừa tai nạn trong xây dựng", BXD-2012)