Tình huống 103: Hoạt động vận chuyển, bốc dỡ

11/07/2016
Cần cẩu bị sét đánh khi đang đổ bê tông ở triền dốc cạnh bờ sông

Hôm tai nạn xảy ra, sau khi mẻ bê tông thứ hai được đổ, trời đã mưa nặng hạt. Quản đốc hướng dẫn các công nhân đặt các tấm trải để che bê tông. Mười lăm phút sau, người quản đốc cho dừng đổ bê tông, vì trời đã mưa to hơn.

Ba mươi phút sau khi dừng đổ bê tông, mưa đã ngớt và thời tiết đã khá hơn. Do đó, quản đốc quyết định tiếp tục đổ bê tông. Khi mẻ bê tông thứ ba được đổ, bất ngờ cần cẩu bị sét đánh. Ba công nhân giữ phễu, một người điều khiển máy rung và một thợ trát bị bỏng.


Nguyên nhân tai nạn

1. Người quản đốc vẫn cho tiếp tục đổ bê tông mặc dù có thể xảy ra sét. Dấu hiệu sét (1) Có tiếng sấm từ xa, (2) đỉnh của cần cao 24,8m và cao hơn các công trình lân cận xung quanh.

2. Người quản đốc đã quyết định cho tiếp tục đổ bê tông một cách quá dễ dàng.


Những lời khuyên nhằm ngăn ngừa tai nạn tương tự

1. Các yếu tố sau phải được xem xét trước khi khởi công / bắt đầu lại một công việc. (1) có mưa hay không?, (2) có tiếng sấm hay không?, (3) Chiều cao của cần cẩu, (4) Chiều cao các công trình khác.

2. Khi có thể có sét, người quản đốc phải cân nhắc cẩn thẩn xem tiếp tục hay dừng công việc đổ bê tông. Liên lạc với một trạm khí tượng là cách làm hiệu quả.

(Nguồn tin: Trích dẫn – Các tình huống tai nạn và hướng dẫn phòng ngừa tai nạn trong xây dựng, BXD)