Tình huống 105: Hoạt động điều khiển, vận hành máy

18/07/2016
Cần nâng của cần cẩu tháp đã va vào hệ dàn giáo lắp đặt sẵn ở công trường xây dựng căn hộ và đã bị cong.

Trong ngày xảy ra tai nạn, tiến độ làm việc của cần cẩu tháp đã bị chậm. Việc hạ các thanh thép xuống khỏi xe moóc chỉ vừa được bắt đầu trước khi tắt nắng. Cần cẩu tháp được điều khiển từ xa bằng thiết bị không dây. Người điều khiển cần cẩu tháp đã buộc các thanh thép dài 2m trên xe moóc, quay cần và hạ nó xuống đất. Nhưng do muốn di chuyển các thanh thép sang trái một ít, anh ấy đã quấn cáp lên 50cm sau đó nâng cần nâng lên nhưng không được.

Người điều khiển nhận thấy cần nâng đã va vào hệ dàn giáo lắp đặt sẵn và làm cho nó đã bị cong. Góc nghiêng của cần nâng vẫn trong giới hạn cho phép.

    

Nguyên nhân tai nạn

1. Cần nâng đã chạm vào dàn giáo mặc dù góc nghiêng của cần nâng trong phạm vi cho phép. Sự cố này do thân tháp không mở rộng đủ chiều dài.

2. Thời gian bắt đầu làm việc của cần trục tháp chỉ bắt đầu trước khi trời tối. Rất khó để quan sát và kiểm tra vị trí của cần nâng khi không có đèn. Nhưng người điều khiển vẫn di chuyển cần nâng từ mặt đất.

Những lời khuyên nhằm ngăn ngừa tai nạn tương tự

1. Vị trí các điểm tựa cần cẩu phải được kích lên hoặc chiều cao của hệ dàn giáo lắp đặt sẵn phải được hạ xuống. Cần phụ phải được hoạt động thử sau khi lắp đặt cần cẩu và hệ dàn giáo chế tạo trước. Phải xác nhận không có tiếp xúc nào giữa cần nâng và dàn giáo khi góc nghiêng của cần trong phạm vi cho phép.

2. Cần cẩu không được làm việc khi không đủ ánh sáng. Nếu cần phải làm việc vào buổi tối, phải bố trí hệ thống chiếu sáng ở công trường.

(Nguồn tin: Trích dẫn – Các tình huống tai nạn và hướng dẫn phòng ngừa tai nạn trong xây dựng, BXD)