Tình huống 143: Tia lửa hàn gây ra một đám cháy tại khu vực chống thấm bằng nhựa đường.

16/05/2018
Mô tả tình huống: Tại nơi thi công mở rộng thang máy, một công nhân vào dọn dẹp hố thang máy (sâu 1.9m) vừa làm xong chống thấm màng nhựa đường thì bị bỏng do tia lửa hàn từ trên cao rơi xuống hố gây cháy.

• Nguyên nhân tai nạn:

   - Lớp sơn lót nhựa đường chưa đông cứng, mù dầu vẫn còn lưu lại mà người lao động vẫn hàn ở phía trên và dọn dẹp ở bên dưới dù không có biện pháp đề phòng hỏa hoạn cần thiết.

   ※ Khi hàn bằng máy hàn hồ quang DC thì nhiệt độ tia lửa hàn lên đến 3.000.

   - Không chú ý cung cấp thông tin về mức độ nguy hiểm của hóa chất (lớp nhựa đường) theo Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS).

• Biện pháp phòng ngừa tai nạn:

   - Cấm không được thực hiện công việc gây lửa xung quanh hố khi có nguy cơ cháy do mù dầu gây ra bởi lớp sơn lót nhựa đường chưa đông cứng (Hình 1).

      + Trong trường hợp bắt buộc phải hàn thì cần cấm công nhân không được vào trong hố, đồng thời có biện pháp phòng chống đầy đủ như che chắn tia lửa hàn trước khi thực hiện công việc.

   - Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho người lao động, cung cấp MSDS về hóa chất sử dụng để người lao động nhận thức được sự nguy hiểm, độc hại của hóa chất tại nơi làm việc (Hình 2).

   ※ Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS) có thể xem ở trang web của KOSHA -> Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất hoặc xem trên các ứng dụng khác của KOSHA.

   - Lắp đặt thiết bị chống cháy tại nơi có nguy cơ cháy.

Nhận biết về tính nguy hiểm, độc hại của hóa chất thông qua Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS)

Thế nào là MSDS (Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất)?

   Là tài liệu giải thích cho chủ doanh nghiệp và người lao động các thông tin về tính nguy hiểm, tính độc hại của hóa chất để xử lý và sử dụng một cách an toàn.

Phương pháp áp dụng MSDS trong các trường hợp cơ bản:

   MSDS có 16 hạng mục, bao gồm cả thông tin nhà sản xuất và nhà cung cấp; thông tin về tính nguy hiểm, tính độc hại; tính chất hóa học và vật lý; biện pháp ứng phó tai nạn; thông tin về xử lý và lưu trữ; phương pháp vận chuyển và hủy bỏ của mỗi chất hóa học.

 Khi muốn biết về những thông tin chung cũng như các tính chất vật lý và hóa học, độc tính của chất hóa học
==> Tham khảo Mục 2 (Tính độc hại, tính nguy hiểm) Mục 3 (Tên gọi là hàm lượng của thành phần chất) Mục 9 (Tính chất vật lý và hóa học) Mục 10 (Tính ổn định và độ phản ứng) Mục 11 (Thông tin về độc tính).
 Trường hợp lần đầu tiên xử lý, sử dụng hoặc phế bỏ chất hóa học ở nơi làm việc hoặc khi vận chuyển đến cơ sở lưu trữ khác 
==> Tham khảo Mục 7 (Phương pháp xử lý và lưu trữ) Mục 8 (Chống rò rỉ và đồ bảo hộ cá nhân) Mục 13 (Nội dung lưu ý khi phế bỏ) Mục 14 (Thông tin cần thiết khi vận chuyển).
 Trường hợp hóa chất bị rò rỉ ra ngoài và tiếp xúc với người lao động 
==> Tham khảo Mục 2 (Tính nguy hiểm, tính có hại) Mục 4 (Các biện pháp sơ cứu) Mục 6 (Các biện pháp xử lý tai nạn rò rỉ) Mục 12 (Ảnh hưởng môi trường).
 Trường hợp phát sinh tai nạn cháy nổ do hóa chất
 ==> Tham khảo Mục 2 (Tính nguy hiểm, tính có hại) Mục 4 (Các biện pháp sơ cứu) Mục 5 (Biện pháp xử lý khi cháy nổ) Mục 10 (Tính ổn định và độ phản ứng).
 Trường hợp có câu hỏi về MSDS với nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp và về các quy định liên quan 
==> Tham khảo Mục 1 (Thông tin về sản phẩm hóa học và công ty) Mục 15 (Thông tin quy định pháp luật) Mục 16 (Các thông tin tham khảo khác)

Nội dung cần tuân thủ của doanh nghiêp:

   - Thông báo, cung cấp MSDS và phương pháp kiểm soát các chất cho mỗi quy trình hoạt động.

      + Cung cấp MSDS về các chất hóa học được soạn thảo bằng tiếng Hàn và dán ở những nơi người lao động dễ nhìn thấy.

      + Thông báo phương pháp quản lý chất hóa học theo từng công đoạn xử lý dựa trên MSDS.

   - Thực hiện đào tạo về MSDS:

      + Đào tạo về MSDS cho người lao động xử lý hóa chất.

   Các nội dung đào tạo MSDS: Tính nguy hiểm, tính độc hại của hóa chất; đồ bảo hộ phù hợp; các biện pháp sơ cứu, biện pháp ứng phó tai nạn,…

   - Dán nhãn cảnh báo:

      + Nhãn cảnh báo phải được dán trên tất cả các thùng hoặc bao bì chứa hóa chất được sử dụng tại nơi làm việc.

      + Nội dung của nhãn cảnh báo: Tên hóa chất, chữ tượng hình, từ tín hiệu, nội dung nguy hiểm - có hại, cảnh báo đề phòng, thông tin nhà cung cấp.

Nội dung người lao động cần tuân thủ:

   - Trước khi sử dụng hóa chất phải được bồi dưỡng kiến thức về chỉ dẫn an toàn hóa chất MSDS của chất sẽ sử dụng.

   - Trường hợp hóa chất được chia vào các hộp nhỏ để sử dụng thì cần dán nhãn cảnh báo vào các hộp.

   - Tuân thủ phương pháp kiểm soát chất hóa học cho mỗi quy trình tác nghiệp.

   - Trước khi xử lý hóa chất thì cần mang đồ bảo hộ cá nhân thích hợp được quy định trong Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất MSDS.

   - Trường hợp sức khỏe có vấn đề do sử dụng hóa chất thì phải báo ngay cho chủ doanh nghiệp và có biện pháp xử lý cần thiết.

(Nguồn tin: KOSHA)