Tình huống 145: Người lao động đang đốn cây đổ xuống thì rơi trúng đồng nghiệp

18/05/2018
Mô tả tình huống: Trong khi tiến hành khai thác gỗ, một lao động dùng cưa cắt một cây tùng trên sườn dốc xấp xỉ 20°. Tuy nhiên, do bị mắc bởi các nhánh cây và dây leo nên cây đã không rơi theo hướng dự kiến mà từ từ rơi vào một người lao động khác đang làm việc gần đấy trong khu vực nguy hiểm.

• Nguyên nhân gây tai nạn:

   - Người lao động đốn một cây tùng có đường kính 40cm và chiều cao 25m. Tuy nhiên, cây bị mắc bởi các nhánh cây và dây leo và rơi theo hướng ngược với hướng dự kiến.

      Cây rơi về phía người lao động khác cách hướng chặt 20m.

• Các biện pháp phòng ngừa:

   - Khi chặt cây, duy trì khoảng cách ít nhất gấp 1.5 lần (nên gấp 2 lần) so với chiều cao của cây trong khu vực cây chặt. (Hình 1)

   - Sử dụng các công cụ như tời nhỏ hay đòn bẩy để kéo cây bị mắc lại. Nếu không thể làm đổ cây xuống, cảnh báo khu vực nguy hiểm và hạn chế người lao động tiếp cận khu vực nguy hiểm.

   - Quy định phương thức cảnh báo phù hợp như chuông báo động, còi báo để mọi người có thể nghe thấy trong tiếng ồn của máy cưa và thông báo cho người lao động được biết, thực hiện. (Hình 2)

        + Khi phát hiện người lao động trong khu vực nguy hiểm, phát tín hiệu và đảm bảo người lao động được tránh khỏi khu vực đó trước khi đốn cây.

Nguyên nhân gây tai nạn chết người:

Các nguyên nhân chung gây tai nạn chết người trong hoạt động lâm nghiệp do các mục tiêu đang rơi được chỉ ra sau đây:

  ① Cây được đốn bị đổ do đứt dây.

  ② Cây được đốn bị đổ vào các cây khác do gió.

  ③ Cây được đốn bị đổ khi dùng tời chuyển.

  ④ Bị một nhánh cây đập vào trong khi xén cây.

Giải pháp phòng ngừa:

  ① Sử dụng máy xúc gỗ khi chất gỗ lên và hạ gỗ xuống, hạn chế các lao động khác vào trong bán kính hoạt động.

  ② Khi xử lý cây đang bị vướng, sử dụng các công cụ như là tời loại nhỏ hay đòn bẩy để cây nằm xuống hẳn. Trường hợp không xử lý được thì cần đánh dấu khu vực nguy hiểm và có biện pháp cấm tiếp cận vào khu vực nguy hiểm đó.

  ③ Người lao động sử dụng tời cần có biện pháp hạn chế  lao động khác ra vào khu vực nguy hiểm và khu vực phía trong dây cáp với trước, cạnh cây cần kéo xuống.

  ④ Khi xén bớt cây luôn làm việc ở mặt bên cạnh, tránh làm ở bên hướng rơi trực tiếp của cây.


(Nguồn tin: KOSHA)