Chủ đề Ngày thế giới về an toàn và sức khỏe nơi làm việc năm 2015: Xây dựng nền văn hóa phòng ngừa về ATVSLĐ

03/04/2015
Văn hóa an toàn và sức khỏe nghề nghiệp quốc gia trong đó quyền được làm việc trong môi trường an toàn và sạch sẽ được tuân thủ ở mọi cấp, từ chính phủ tới NSDLĐ và NLĐ; mọi người đều tích cực tham ...