Tình huống 126: Bị bỏng do áo hơi trong khi hàn

20/12/2016
Mô tả tai nạn: Một công nhân nước ngoài tử vong do áo hơi nối với đường dẫn oxy của anh ta bắt lửa từ tia hàn khi anh ta hàn trong một hộp thép.