Kế hoạch hành động về An toàn và Sức khỏe cho lao động trẻ

07/05/2018
Kế hoạch Hành động về An toàn và Sức khỏe cho Lao động trẻ được Dự án An toàn và Sức khỏe cho Lao động trẻ (SafeYouth@Work) xây dựng.

Các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn và sức khỏe của lao động trẻ

07/05/2018
Lao động trẻ là nhóm lao động đa dạng và dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố dẫn đến rủi ro tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Những yếu tố này bao gồm: giai đoạn phát triển về thể chất, tâm lý và ...

Hội nghị của các chuyên gia nhằm thông qua bộ luật thực hành về ATVSLĐ trong ngành đóng và sửa chữa tàu thủy

03/05/2018
Từ ngày 22 đến ngày 26/1/2018 tại Geneva (Thụy Sĩ) đã diễn ra Hội nghị các chuyên gia nhằm thông qua Bộ luật Thực hành về ATVSLĐ trong ngành đóng và sửa chữa tàu biển. Mục đích của Bộ luật này là ...

Phương pháp tiếp cận của ILO về lập kế hoạch tuân thủ chiến lược dành cho Thanh tra Lao động

27/04/2018
Phương pháp tiếp cận của ILO đối với việc lập kế hoạch về tuân thủ chiến lược pháp luật lao động dành cho thanh tra lao động nhằm hiện thực hóa những quan điểm và hành động ở quy mô lớn hơn, giúp ...

Lao động cưỡng bức và lao động trẻ em: 40 triệu người là nạn nhân nô lệ hiện đại và 152 triệu lao động trẻ em trên khắp thế giới

21/09/2017
Số liệu mới được công bố cho thấy Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Mục tiêu 8.7, sẽ không thể đạt được, trừ phi tăng cường đáng kể những nỗ lực phòng chống nạn nô lệ ...

Ngày Thế giới vì An toàn và sức khỏe tại nơi làm việc: Số liệu có thể giúp bảo vệ sức khỏe và tính mạng người lao động như thế nào?

03/05/2017
Ngày Thế giới vì An toàn và sức khỏe tại nơi làm việc năm nay tập trung vào nhu cầu cấp thiết về nâng cao năng lực trong thu thập và sử dụng dữ liệu tin cậy về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ...

Dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi đang lấy ý kiến công khai

03/05/2017
Bản dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi bao gồm những thay đổi đáng kể về một loạt điều khoản liên quan đến điều kiện làm việc và quan hệ lao động, hiện đang được lấy ý kiến công khai đến ngày 21/6.

Thiếu kinh nghiệm, lao động trẻ dễ bị tai nạn lao động

13/05/2016
Thanh niên trong độ tuổi 15 đến 24 dễ trở thành nạn nhân của tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp do thiếu kinh nghiệm và nhận thức về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc. Theo ước tính của ILO, ...

Chiến dịch Thanh tra lao động năm 2016 trong ngành xây dựng: Tuân thủ pháp luật lao động vì những công trình xây dựng an toàn

11/03/2016
Chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực xây dựng với chủ đề “Tuân thủ pháp luật lao động vì những công trình xây dựng an toàn” được Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện với sự hỗ trợ ...