Tình huống 144: Bị kéo vào băng chuyền khi đang làm sạch bề mặt con lăn

18/05/2018
Mô tả tình huống: Tay phải của người lao động bị kéo vào băng chuyền cao su dùng để chuyển đất cát khi đang dùng dao làm sạch dị vật (đất cát) khỏi bề mặt con lăn.

Tình huống 145: Người lao động đang đốn cây đổ xuống thì rơi trúng đồng nghiệp

18/05/2018
Mô tả tình huống: Trong khi tiến hành khai thác gỗ, một lao động dùng cưa cắt một cây tùng trên sườn dốc xấp xỉ 20°. Tuy nhiên, do bị mắc bởi các nhánh cây và dây leo nên cây đã không rơi theo hướng ...